DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Кирие Елеисон

15 септември 1989

(Беше след единадесет часа, когато отидох да си легна. Молих се и отново се молих, преди тази ужасна дума “сън” да ме надвие, бях успяла да кажа няколко КИРИЕ-ЕЛЕИСОН, ХРИСТЕ-ЕЛЕИСОН, когато внезапно силен Глас в мен, който ме накара да се стресна и да подскоча, каза: “ЩЕ ТИ ПОМОГНА!” Някоко пъти през нощта Гласът в мен непрекъснато се молеше за мен. От време на време повтарях някои думи от молитвите на Гласа, въпреки че не ги разбирах.)

(На следващата сутрин:)

Васула, искам повече от теб; готова ли си да Ми дадеш повече?

Иисус, вземи от мен всичко, каквото искаш.

дори живота ти?

Животът ми е Твой.

цвете, ще те накарам да страдаш от Обич; помни, освещаването произтича от страданието; позволи Ми сега да ти прочета откъс от Писанията;1 остани Ми вярна, не забравяй, Аз съм Всеверният, затова, имай доверие в Мен, не Ми се съпротивлявай, предай Ми се изцяло, зная какво е най-доброто за душата ти;

Аз съм Обич;


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message