DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще Увелича Призивите Си

22 септември 1989

(Послание на Святата ни Майка.)

любима дъще, Авва ви обича всички;

Прославен да е Господ.

кажи на децата Ми това: мир на вас; синове и дъщери Мои, позволете на себе си да се отворите, за да може Иисус да влезне в сърцето ви и да ви излекува;

Посланието Ми днес ще ви припомни кой е Иисус; Иисус е Изворът на Върховната Обич, Светлината на света; за да ви спаси, понесе Кръста, без да държи сметка за позора, който съдържа; благ и смирен е; елате да Го признаете като свой Бог, тъй като признавайки Го, това е съвършената добродетел; чувствайте Го, чувствайте Святото Му Присъствие, научете се да Го включвате сред вас, научете се да казвате “ние, нас”; не Го забравяйте между молитвите си, имайте Го непрестанно в сърцето си, имайте Го затворен в сърцето си;

не възприемайте Посланията Ни като заплахи, Посланията Ни са Послания на Обич и Мир, идващи от Безмерното Божие Милосърдие;

зарадвайте Бога, размисляйки преди да отворите устните си, за да произнесете, каквото и да е; не оставяйте устните ви да ви осъдят; нека, каквото казвате да доказва, че сте Божи деца с дух на святост, отстъпчивост и чистота; бъдете усърдни в служенето на правдивата кауза;

днес на вас, които Ме слушате, ще задам следния въпрос: “обичате ли ближния си, както себе си?” искам да ви припомня, че дори в слабостта си можете да достигнете съвършенството, ако се оставите да бъдете водени от Господа; оставяйте се на Него всеки ден, предоставяйте Му без страх волята си; Той познава възможностите ви и няма никога да поиска от вас нещо, което може да ви навреди; издигайте душите си, молейки се, увеличавайте се в святост, увеличавайте се в Обичта, която Бог ви дава толкова обилно;

никога не слушайте Бунтовника; не оставяйте в сърцето си празно пространство, което би позволило на дявола да ви изкуши; останете единствено във Вярата, Надеждата и Обичта; нека те да са плодът, който изпълва сърцето ви; Бог-е-между-вас, за да достави на душата ви, каквото й липсва; Лозята на Господа ще се размножат и ще дадат достатъчно плодове, за да нахранят хиляди;

Сътворителят ви подготвя да влезете в Новата Епоха на Обич; гледайте на Сътворителя си като на ваш Свят Другар, ваш Отец, ваш Жених, ваш Изкупител, ваш Съветник; възхвалявайте Господа за Милосърдните Му Призиви, тъй като казва: “ще увелича Призивите Си, няма да ги намаля; ще привлека децата Си при Мен, за да ги нахраня със Cобствената Си Ръка; ще поставя Закона Си в сърцето им и ще останат и ще бъдат защитени в Обичта Ми; ще ги подкрепя, довеждайки ги при Мен, при Истината, ще ги отбия за Истинската Храна; мъртви ще бъдат дните, когато благословиите не бяха доброжелани; ще снема плащаницата покриваща мъртъвците и ще ги възкреся със Светлината Cи;” Обичта ще се завърне при вас като Обич и ще живее всред вас;

размисляйте върху Посланията Ни и живейте Посланията Ни; чувствайте се в безопасност, тъй като Ние сме с всички вас; благославям вас и семействата ви, молете се и Аз ще се моля с вас;

ела, дъще;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message