DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Мъдростта И Възпитателят Ти

21 юни 1989

Господи?

Аз съм; никога не преставай да се молиш; следвай указанията Ми, любима; остани винаги на разположение за Мен, своя Бог, Аз съм винаги близо до теб, за да осигуря на душата ти това, което й липсва;

Мъдрост? ще те наставлявам волно с Мъдрост; Постоянство? ще влея от него в душата ти, за да бъде пълна с усърдие; Търпение? ще ти дам Моето; Издържливост, за да изкупиш за себе си и за другите? ще попиеш от Мен; Обич? ще изпълня сърцето ти със Своята; Мир? Мирът Ми е твой; ах, дете Мое! защо престана да искаш от Мен тези Благодати, които могат да подхранят душата ти?

Наистина не зная…

помни, Аз съм Мъдростта и Възпитателят ти, затова бъди зависима от Мен; не храних ли досега душата ти и тези на другите?

ще продължа да изливам върху теб учения като пророчество; имай Mи доверие, търси Ме, върви с Мен, покорявай Ми се, обичай Ме и Ме боготвори; Присъствам по всяко време, затова, чувствай се в безопасност; Аз съм Властта и Дисциплината, които слизат върху теб; ах, дете Мое, обичам те вечно, не смущавай душата си, опитвайки се да проумееш Пътищата Ми, защото като го правиш това, ти само си позволяваш да бъдеш въвличана в лъкатушни пътища, които нямат край; знай, че Пътищата Ми не са пътищата ти и разликата им, казвам ти, е огромна! приеми в Мир това, което ти давам, позволи Ми да държа Пръста Си върху теб; Аз и ти, обединени в Обичта,

ела, ние, нас?

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message