DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Обичта Копнее За Обич

19 юни 1989

(Послание дадено за срещата за молитва във Фрибург при Сестрите на Добрия Пастир.)

Господи?

Аз съм; мир на вас, прескъпи души; почувствайте Ме, почувствайте Присъствието Ми; намирам се сред всички вас; елате и махнете това покривало, което е натежало върху очите ви, и Ме вижте в Славата Ми;

зная колко сте безсилни и че при най-малката буря надигната от врага Ми, се разклащате и падате, но не се отчайвайте в тези Бунтовни Времена, защото Аз, Господ, който съм Убежището ви и Утешителят ви, съм винаги толкова близо до вас; Аз съм Убежище за нуждаещите се и отчаяните, Подслон при бурите вдигнати от врага Ми, Hепресъхващ Извор за онези, които са жадни, Сянка пазеща ви от парещата жега на тази пустиня, в която живеете сега; Свещеното Ми Сърце е широко отворено, за да ви приветства и да ви даде отмора;

Аз съм Обичта, която търси всяко сърце да го утеши и обикне; Аз съм Обичта, която вечно ви обича; разбирате ли? слизам от Небесния Си Престол, навеждайки се над вас, за да ви вдигна при Мен и да храня душата ви директно от Небесните Си Хранилища; идвам при вас, изгладнели Мои агнета; идвам да ви събера всички в топлината на Обятията Си; от обич към вас, ще размножа Благодатите Си върху всички вас и ще съживя мъртъвците ви c Горящия Любвеобилен Пламък;

идвам със Свещеното Си Сърце в Ръката Си, за да ви Го предоставя, ще Го приемете ли?

любими Мои, Денят е наблизо, когато всяко видение ще се сбъдне, всяко видение ще бъде скоро изпълнено и при това по време на собствения ви живот, така че отворете сърцата си и се постарайте да разберете защо Духът Ми на Благодат се излива толкова щедро върху това поколение; денят наближава, когато всички поколения ще бъдат едно, под един Пастир, около една Свята Дарохранителница, и Аз, Господ, ще бъда Единствен за тях; затова, молете се, любими Мои, молете се за това Единство, за което Аз, Господ, съм в пълна подготовка;

сега сте разпилени и пасбищата ви са пусти, риданията на пастира1 Ми се чуват в цялото Небе, тъй като Каините счупиха тоягата му на много парчета, Съюза, на трески, за да скъсат братството помежду си,2 но Денят на Славата на Тялото Ми е наблизо и каква радост ще бъде това; ще бъде ден на чудо; и Раните, които бях получил в дома на най-добрите Си приятели, ще бъдат излекувани;

Свещеното Ми Сърце днес желае обич в чистота; всичко, от което се нуждая е възвръщане на обичта, не принесох ли Себе Си от обич като благоуханно приношение и жертва? твърде много ли е да искам от вас само да се оставите на Мен? твърде много ли е да ви поискам известно признание и възвръщане на обичта? Обичта желае обич, Обичта е жадна за обич, Обичта ви умолява за възвръщане на обичта;

не въставайте срещу Закона Ми, който е Закон на Обич; о, любими, как ви обичам! защо толкова много от вас престанаха да Ме боготворят? припомням ви, че присъствам в този Свят Час; заобиколен от Своите серафими и херувими, стоя в мълчание пред вас; Аз, Светият на Светите, ви дадох името ви: любими;

въпреки че съгрешихте против Мен, Аз ви простих; вие сте семето Ми! ще ви видя ли, любими Мои, в определения Час на Преклонението? ще станете ли и ще дойдете ли при Мен, Аз, който очаквам в Дарохранителницата Си? елате при Мен… елате при Мен… не отхвърляйте това, което Духът ви предоставя в тези дни; дръжте се в Обичта Ми и приемете Милостта Ми; помнете как всяко нещо ще изчезне и няма да го има вече, и че всичко един ден ще се износи, но душата ви остава завинаги;

Аз, Господ, благославям всеки един от вас, давайки ви Мира Си, за да можете да го дадете на другите;


1 Светият ни Отец Йоан Павел II.
2 Тук почувствах Бог тъжен до смърт.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message