DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Елате Да Ме Възхвалите И Да Ме Боготворите, Защото Съм Свят

29 юни 1989

Благословен да е нашият Господ, Всемогъщият,
който сам извършва чудотворения.
Боже мой, Ти ми научи Словото Си
и сега навсякъде провъзгласявам Твоите чудотворения.
Изпълнен със Състрадание, Ти прости вината ми
и ме върна в благоразумието.
Накара ме да проумея и да осъзная Словата на Мъдростта:
Онези, които Ме ядат ще изпитат по-голям глад, онези, които Ме пият ще изпитат по-голяма жажда.1
Подобно на овдовяла жена
блуждая в тази пустиня,
търсейки Вечния Ти Извор и зелените Ти Пасбища,
където да поставя главата си и да си почина.

дъще, наместо безплодно дърво, направих те да процъфтиш и да станеш плодотворна; наместо враждебна езичница, гореща почитателка; наместо апатия, дадох ти усърдие за Мен, твоя Бог; ела, стой в благоволението Ми и бъди едно с Мен;

Господи, питам се за вчерашната среща…

Аз, Господ, ще дам на преносвачите Си Моите вести; погледнете, днес разчупвам веригите на ръцете ви; чувствайте се свободни… ако желаете да дойдете с Мен и да си поделите Кръста Ми на Мир и Обич, тогава елате, ще се грижа за вас; чувствайте се свободни… знаете много добре, че съм достатъчен от само Себе Си, Аз съм Всевишният; обичам невинността ви и няма да ви лиша от Знаменията Си; ще дам на бедните и нуждаещите се, за да могат да възхвалят Името Ми; елате при Мен с чистота в сърцето, възнамерявам да ви помогна да напреднете; елате да Ме възхвалите и да Ме боготворите, тъй като Съм Свят;

Обичта вечно ви обича, елате;

Господи?

Аз съм; моли се и нека чуя молитвата ти, молитвата, която ти бях продиктувал;

“О, Свещено Сърце на Иисус,
Господи мой, когото боготворя,
предоставям Ти волята си.
Направи от мен инструмент
на Мира и Обичта Ти,
направи от мен жертва
на горещите Желания
на Свещеното Ти Сърце.
Амин.”

остани малка и расти единствено в Духа Ми; няма никога да бъдеш изоставена;


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message