DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Имам Нужда От Души Жертви

15 юни 1989

Боже мой?

Аз съм; различи Ме… бъди подготвена да Ме приемеш, ангеле Мой, повтори след Мен тези думи:

о, Свещено Сърце на Иисус,
Господи мой, когото боготворя,
предоставям Ти волята си,
направи ме Свой инструмент
на Мира Ти и на Обичта Ти,
направи ме Своя жертва
на Горящите Желания
на Свещеното Ти Сърце;
амин;

да, а сега се предай изцяло на Мен; имам нужда от души жертви, затова Ми предостави волята си, Васула; бъди едно с Мен, Аз, който съм Върховната Жертва на Обичта; остатък Мой, Моя ти, миро Мое, олтарю Мой, ще разхубавя душата ти, като ти позволя да споделяш Кръста Ми на Мир и Обич до края; Аз и ти, ти и Аз, обединени в Обичта;

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message