DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Поискай От Padre Pio

14 ноември 1988

(Днес гледах снимката на Падре Пио, голям Светец по думите на Иисус. Под снимката, в целофан, е поставено парченце плат от кафявото му расо на Kапуцин. Гледайки го, разбрах, че бях получила снимката и парченцето плат, защото той го беше пожелал. Затова му се помолих, тъй като е голям Cветец, и го помолих да подобри най-лошото в мен. След това, размисляйки за секунда, че вероятно съм препълнена с лоши неща, го помолих да вземе поне две от тях. Предложих да ми помогне да премахна изцяло тщеславието си и да укрепи вярата ми в Господа.)

Господи?

Аз съм;

Аз те вдъхнових да помолиш Падре Пио да се застъпи за теб; ела, днес ще пишеш Посланието Ми, без да Ме чуваш; ще водя само ръката ти:

(Сега Иисус притъпява слуха ми.)

“покайвай се често, донеси Ми всичките си прегрешения, за да мога да ги опростя; идвай при Мен такава, каквато си и Аз ще те усъвършенствам; прославяй Ме, като Ме обичаш, възхвалявай Ме през цялото време; Аз съм Господ;"

(Това беше записано, както Господ пожела.)

любима Моя, която осветих, хвани се за Ръката Ми и върви с Мен; ще те наставлявам с Мъдрост;

(Внезапно, усетих живо присъствието на Господа.)

Васула, знаеш ли колко се радвам в теб, когато вярваш напълно?1

(Иисус беше толкова щастлив! Аз също…)

различи Ме, това толкова Ме радва;
ела; ние, нас?

Да. Ние, нас.


1 В действителното Присъствие на Господа ни.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message