DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Вашият Светия, Но Вие Ме Осъждате

15 ноември 1988

(Днес почувствах на раменете си Кръста на Иисус. Чувствах Сърцето Му изпълнено с огромна болка, колко страда... за света отхвърлящ Господа.)

Господи?

Аз съм; почувствай Кръста Ми, отмори Ме, дете Мое на Светлината; толкова съм изтощен, стой до Мен; нуждая се от утеха в тази пустош; Васула Моя, чуй Ме и пиши;

о, сътворение! семе Мое! Аз съм вашият Светия, но вие Ме осъждате; обикнах ви от самата Вечност, но вие Ме ненавиждате; освободих ви от Смъртта, но вие Ме нападате; храня ви всекидневно с Моя Хляб и ви поя с Моето Вино, но в злината ви Ме обиждате; жадувам за Обич, но вие Ме изоставяте на жаждата Ми; приветствам ви, когато ви виждам уморени, за да ви отморя в Сърцето Си, но когато Аз съм уморен, вие Ме отхвърляте; отварям Сърцето Си за вас, за да ви покажа колко сте Го ранили, но вие в злостта си повторно Ме пробождате, пронизвайки Ме от край до край; отварям Обятията Си да ви посрещна и да ви прегърна, но вие Ми обръщате гръб; изпълнен с нежност, отварям Свещеното Си Сърце да ви стопля, но когато идвам при вас, затваряте вратата си в Лицето Ми, оставяйки Ме навън на студа;

като просяк ви зова по цял ден, протягайки Ръцете Си към вас, за да ви вдигна и да ви излекувам, но вместо това вие Ме пренебрегвате и Ме отхвърляте; Очите Ми и тези на Майка Ми са изнемощели от мъка; Тялото Ми е измъчено от Раните Му, станало е неузнаваемо; единственото, което искам от вас е Мир и Обич, но вие отказвате да чуете умоленията Ми… дойдох първо при Моите, но отново бях отхвърлен от тях, бях презрян и преследван; прогонихте Ме, отнесохте се към Мен като към шут, предадохте Ме1… вашето предателство Ми костваше всяка сълза, останала в Очите Ми, злостта ви прониза цялата Вечност, оставяйки дори демоните в недоумение пред злостта ви;

аахх, Васула… дойдох от състрадание и от голяма Милост да ви предупредя и да ви освободя от Смъртта; изпратих те при Моите, но задушиха Гласа Ми от страх да не би да излезнат на Светлина и да бъде изложена вината им; след като задушават Гласа Ми и не приветстват Духа Ми на Истината, ще покажа греховете им на непознати; ще направя Гласът Ми да прозвучи като тръба върху покривите на къщите ви...2

бях посрещнат от непознати, които никога не са Ме познавали; почуках на вратата им и Ми позволиха да влезна; въпреки бедността им, Ме оставиха да си поделим храната им; поради бедността им не Ме бяха търсили, но пък Ме намериха; показах им Раните Си нанесени от най-добрите Ми приятели, и те коленичиха пред Раните Ми; виждайки Ги, поразени от дълбочината Им, поразени от жестокостта, на която беше подложено Тялото Ми, сърцата им се стопиха като восък; не плачи, дете Мое;

… Гласът Ми ще се разнася от непознати; когато чуете Ехото, знайте, че е дошло от Мен; ще бъда издигнат от непознати, които никога не са Ме търсили, ще бъда прославен от онези, които никога не са Ме познавали; и ще стана техен Повелител и ще ги уча и ще пропъдя грешките им; ще обсъдя с тях и ще Ме разберат; ще излекуват Раните Ми;

Аз съм Пастирът, и ще събера агнетата Си, след като бяха ударени от техните пастири и разпръснати; о, Васула, всичко това ще бъде изпълнено много скоро сега;

ела, почини си в Мен. Позволи Ми да си почина в теб; обвързани в обич, нека си поделим;

Да, Господи мой.

ние, нас;

За вечността, амин.

 

16 ноември 1988

(От вчера Сатаната жестоко ме напада. Иисус ме беше предупредил. Сатаната познава слабите ми места и ме напада по тях. Най-слабото ми място е неувереността ми за това откровение, главно заради това, което съм. Не съм ангелска, нито светица, допускам сума грешки и действително нищо не зная. След това, понякога си мисля, че Иисус не добавя никакви изключителни, свръхестествени знамения, както при други мистици. Затова Сатаната ме напада и подхранва тези слаби места, за своя облага, измъчвайки ме.)

Васула, Аз съм, Господ; всеки път, когато се съмняваш, потъвам в дълбока тъга, Сърцето Ми страда… искаш ли все още да продължиш Делото Ми?

Кажи: “Cлава на Бога и Благословен да е Нашият Господ!"3

Слава на Бога, Благословен да е Нашият Господ!

Васулa!4… Васула, дете Мое, не оставяй Сатаната да те заблуждава; бори се срещу теб чрез внушението, бори се  срещу Моя План; всеки път, когато кракът ти прави една стъпка нагоре, той кипи от ярост; на твоята страна съм, малка ти, за да те предупреждавам;

Васула, този път, знаменията Ми са ограничени за това откровение; бивам прославян повече, давайки го по този начин, обясних ти защо; искам Вярата да заема първо място, без да има много изключителни знамения в това откровение; искам го просто; казах ти, че единственото знамение, което ще дам, си ти самата и твоите плодове, които са основно завръщанията при Бога; зная колко липсва вярата в епохата ви и поради тази причина ще бъдеш преследвана, но не бях ли преследван и Аз? не Ми повярваха въпреки Плодовете Ми;

давам ти много благодати, Васула, въпреки, че не заслужаваш нито една; имам служители, които заслужават много повече от теб, въпреки това им ограничавам благодатите; не те съдя, само ти го напомням; единственото, което искам от теб е обич; обичай Ме, твоя Бог, с цялата си душа и с целия си разум, защото те създадох да Ме обичаш, да Ме обичаш с особена обич, дълбока, бездънна;

отворих Вратите Си на Небето и ти позволих да влезнеш; посрещнах те в Залата Ми, където се намират само Избраните; говорих на Моите Избрани за Спасителния Ми План; бях го изготвил от Безмерната Ми Милост, тайно; оповестих Им го в Залата Ми и Им казах, че съм насочил Очите Си към теб, казах, че ще избера най-незначителното от създанията Ми, най-безпомощното и най-окаяното в цялата вечност, за да покажа Голямата Си Милост и Властта Си; слязох чак до теб, за да те потърся сред мъртвите и да те възкреся, издигайки те при Мен, защото такава беше Волята Ми;

след това постлах маса за теб и Аз Самият поставих храната Си в устата ти, с Ръката Си; как те обичам, Аз, твоят Бог!! обичам те ревностно! след това те помазах с Моя елей и те направих Моя; направих те Моя невеста и станах твой Повелител; покрих те с благодати и те обогатих с украшенията Си; не ти ли дадох Кръста Си, Гвоздеите Си и Трънения Си Венец? какво по-скъпоценно съкровище може да предостави един Жених на Своята любима?

Аз, който съм Духът на Обич, те научих как да Ме обичаш и как да растеш в тази обич; представих те на Моите ангели; поделям с теб всичко, каквото имам; живееш в Дома Ми, живееш в Свещеното Ми Сърце, благословена от собствената Ми Ръка, осветена от Благодатта Ми;

постарай се да проумееш защо Сатаната те гони; цели да унищожи Плана Ми; ако знаеше само каква битка се води! но земята чувства трусовете от тази битка; затова, пази се от него и не му позволявай да те заблуждава!

Как мога да направя нещо, освен ако не ми помогнеш! Моля Те, не му позволявай! Моля Те, забрани му!

ако знаеше как те закрилям… ето, погледни това;

(Видях себе си изправена, а около мен беше образуван кръг от ангели хванати за ръка, за да преградят прохода.)

не бива позволявано на Сатаната да те докосне с пръст,5 това ти го обещавам; Аз, от Своя страна, няма никога да те изоставя, нито ще те пренебрегна; с Мен няма нищо да ти липсва; дадох ти Мира Си и ти показах обичта Си на предпочитание, която изпитвам към малките души; показах ти Свещеното Си Сърце;

и така, Васула Моя, създадена си да Ме обичаш неизмеримо и да радваш Душата Ми; трябва винаги да Ме желаеш, трябва да Ми се покоряваш, радвайки Ме; трябва да успокояваш гнева Ми, трябва да Ме утешаваш и да Ме отморяваш; трябва да Ме боготвориш, трябва да се надяваш на Мен, трябва да вярваш пълно и сляпо в Мен; тези са принципите на Сърцето Ми;

почитай Ме, бивайки Мое Отражение и Ме прославяй, приемайки всичко, което ти давам; цвете, живей единствено за Моите интереси и за Моята Слава, приемай винаги с радост всичко, което ти давам;

Да, Господи мой. Cтарая се.

присъствам по всяко време; не забравяй, ако не бях дошъл да те спася, щеше ли сега да желаеш Мен и само Мен?

Не, Господи.

научих те какво означава Истински в Мен Живот; моли се често, моли се всекидневно със Святата Розария, защото тази малка верижка ще бъде Веригата, с която Сатаната ще бъде окован и победен! давам ти Мира Си, никога не се съмнявай; ние, нас?

Завинаги, амин.

(Смятам, че когато Писанието казва, че Сатаната ще бъде окован с верига, (Откр. 20:2) това ще стане, когато цялото човечество ще се моли със Святата Розария. Когато дойде този ден, Сатаната ще бъде победен и сломен от “веригата” на Розарията.)


1 Гласът на Иисус беше изпълнен с горчивина.
2 Пауза. След това натъжено.
3 Бях мнителна.
4 Гласът на Иисус беше толкова приятен и нежен, стопих се.
5 Причинявайки ми болест или смърт.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message