DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Обичта Ще Царува Във Всички Сърца

10 ноември 1988

слава на Бога;1

слава на Бога;2

(Това беше казано след молитвите ми към Тях.)

Боже мой?

Аз съм; очаквах с нетърпение този момент;

(Иисус и аз бяхме много нетърпеливи да се срещнем по този начин.)

чуй Ме, Васула Моя; ела и докосни Свещеното Ми Сърце, почувствай Раните Му; Свещеното Ми Сърце е измъчено от болка и ранено до неузнаваемо; душите не се вслушват в Мен… падат със стотици в мрежите на Сатаната…

(По-късно:)

няма да те разочаровам, нито ще те изоставя, малка ти; чуй и пиши;

след Голямото Премеждие, което ще претърпи Църквата Ми, ще видите голямо Знамение на небето и всички онези, които Ме обичат, ще се зарадват и ще Ме възхвалят; но всички онези, които оскверниха Святото Ми Име, ще се оттеглят в още по-дълбок мрак и ще изпаднат в пълно неведение;

Знамението Ми ще бъде благословия за онези, които cпазваха Заповедите Ми, защото спазваха Словото Ми, почитайки Ме, прославяйки Ме; те бяха и са златните колони на Църквата Ми, солидната основа и здравата структура на Тялото Й; те са пречистващият тамян в Нея; тези души Аз, Господ, ще ги въздигна и ще ги поставя завинаги в Новия Ми Йерусалим; Новият им Дом ще им бъде даден отгоре, защото отгоре ще ви бъде дадено отново Новото Ми Име, и те и Аз ще бъдем едно; вие, Моят народ, с Новото Ми Име, няма да се наричате безбожни, а ще ви възвърна Името Си;

когато дойде Денят Ми, ще оттегля всичкото зло и ще го заключа; Аз, Господът на Обичта, ще оставя да поникнат в тази Нова Земя семена на Обич, ще я разработя и дори от скалите ще пусна нови извори; ще процъфтя наистина Градината Си; за вас, ще позволя на светите Си ангели да слезнат при вас, за да ви хранят; ще позволя на Светиите Ми да станат ваши наставници, учейки ви Святото Ми Слово, напътствайки ви като ваши приятели; и Обичта ще царува във всяко сърце и Добродетелта ще бъде се като корона за целия Ми народ на Новата Ми Земя; отдавна бях ви обещал тази Нова Земя и спазвам Обещанието Си; скоро ще се изпълни;

преди това обаче, ще слезна, за да ви пречистя; ще ви пречистя така, както се пречиства златото в огън, всички нечистотии ще бъдат погълнати в този Огън; трябва да ги направя всички тези неща, за да отмия цялата тази нечистота, която като проклятие покрива земята;

тържествено ви казвам, че всичко, което се е случило и ще се случи, вече е било оповестено, всяка дума е била записана в Свитъка Ми, този Свитък ще бъде отворен, прочетен, след това погълнат; Аз, Господ, пречистих Свитъка Си със собствената Си Кръв, затова яжте Го; четете Ме…

моли се, сътворение, да може да слезне Мъдростта върху теб, за да те подхрани и да ти даде възможността да откриеш истините и тайнствата, които са все още скрити в Мъдрите Ми Книги; молете се за различаване; покайвайте се често и Аз винаги ще ви прощавам;

дъще, имай Мира Ми; обичам те за това, че Ми позволяваш да използвам малката ти ръка; ще завърша днешното Си Послание, казвайки: “онези, които имат уши, нека чуят;” ела, благославям те; ние, нас?

За вечността, Господи. Прославен да е Господ. Амин.


1 Св. Михаил.
2 Св. Мария.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message