DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Обичам Те За Това, Което Не Си

16 март 1988

Аз съм Господ, независимо от това, което си, ще позволя Словото Ми да бъде учредено; ти си нищо и много пъти Ме разочароваш, обиждаш Ме; раняваш Ме безброй пъти; имам в Ръцете Си Окаяността, портрета на епохата ти; но независимо от това, което си, ти простих и те поставих в Свещеното Си Сърце; дъще, Аз съм Бог и Суверен, Творецът на Всичко, Духът на Възвишената Обич, на Неизмеримата Обич;

осъзнаваш ли как съм те облагодетелствал? как те спасих от Измамния Език? създание! посвети Ми се; защо оставяш ума си да блуждае, забрави ли връзките ни?1

Господи, обкръжението ми ме изкушава и съм слаба.

желая да се изправиш срещу Мен; не се страхувай от Мен! кажи Ми това:

“слава на Бога!
благословен да е нашият Господ!
прославен да е Господ!
позволи ми да вървя до Теб,
амин;”

(Повторих.)

да, Васула, изоставих ли те някога? Верен съм ти, нали?

Да, така е, Господи.

обичам те за това, което не си, дъще; нарекох те вестителка и вестителка ще умреш; желая да живееш изключително за Мен; обкръжението ти ще бъда Аз, само Аз, твоят Бог; позволи Ми напълно да те обгърна, готова ли си?

Да, готова съм, безспорно.

Васула, знаеш ли какво Ми казваш?2

Да, Господи, зная.

бъди тогава зависима от Мен; Аз пожелах да те имам днес там, където си, и отново според Волята Си ще те вдигна и ще те изпълня, за да можеш да изпълниш Словото Ми; заедно със служителите Ми, ще срещнете многобройни изпитания, но накрая Сърцата Ни3 ще надделеят; днес си секретарката Ми, a утре вестителката Ми;4

Господи, няма ли наистина надежда за мен да се подобря? Искам да кажа, от казаното от Теб, аз съм все още в началото?

не, Васула моя, не губи надежда; всичко, което правиш, няма да е напразно; ще те науча да стигнеш съвършенството; не бях ли казал, че те искам съвършена?

Да, Господи, но така, както изглеждам днес, трябва да извървя дълъг път, за да стигна това, което Сърцето Ти желае да бъда.

не съм ли Учителят ти?

Да, Господи, но не ми изглежда, че имаш добра ученичка.

слаба си, но Силата Ми ще те поддържа при паденията ти; така че, Васула, какво по-голямо от това да имаш Мен за свой Духовен Ръководител, какво по-добро благоволение от това?

Благодаря Ти за всичко, което ми даваш, тъй като не заслужавам абсолютно нищо.

ах, Васула! зная, че не правиш тези неща умишлено, за да Ме обидиш; греховете Ти са забравяни от Мен, както водите, които изтичат и пресъхват; не гледам назад греховете ти, нито ти ги напомням; оставям те да започнеш отначало; обновявам те, любима; чувствай обичта, която изпитвам към теб, приемам те такава, каквато си; поставих в ръцете ти Венците на Мира и Обичта и ти трябва да носиш тези два Венеца заедно с Венеца на Справедливостта, за да ги поднесеш в Домa Ми в нозете на любимия Ми Петър;5

Да, Господи, заведи ме там, Господи.

ела, на твоята страна съм; заедно ще възстановим Дома Ми; ние, нас?

Да, Господи!

(По-късно:)

ела, Васула, нека символът за теб да бъде тази Свята Дума:

ВЯРА

детска вяра;


1 Умът ми наистина блуждаеше.
2 Бог иска да размисля върху отговора си за участие.
3 Сърцата на Иисус и на Мария.
4 Осем месеца по-късно, Бог ме тласна навън в света да бъда Неговата свидетелка, точно три години след започването на всичко това.
5 Иисус говори тук с метафори, но аз не го разбирах.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message