DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Голямото Завръщане - Новата Петдесетница

13 март 1988

Господи мой,
благодаря Ти за всички благодати,
които ми даде да бъда c Теб
по този своеобразен начин и в такава близост.
Амин.

Васула, тези благодати ти бяха дадени за интересите Ми и за Славата Ми; позволи Ми да те използвам; схвани коя е задачата ти; ела, ще ти помогна;

Васула, Аз пожелах да те вдъхновя; имай вяра, дете Моe; Аз пожелах да вдъхновя Моя Йоxан1 и да поиска Нова Петдесетница; това вдъхновение произлиза от Мъдростта, а Новата Петдесетница Аз, Господ, ще я учредя върху самите основи на Своя Фундамент; ще ви обединя всички и ще се съберете всички под Един Пастир, сътворение, и ще установя в него Царството Си; Домът Ми ще царува в Мир и Обич и сътворението Ми ще се възроди, ставайки като децата, невинно, без лукавост; това ще бъде Великото Завръщане, Възраждането, Призивът на Пастира, Новата Петдесетница, както в началото, когато Xристиянството беше още в ранните си етапи, пеленаче, невинно, безкористно; ах, сътворение! почакай само и ще видиш;

Васула,

Да, Господи?

почувствай Ме, до теб съм; вярваш ли го това, дете, въпреки че не можеш да Ме видиш с физическите си очи?

Да, Господи, вярвам, защото ме научи да Те виждам с очите на душата си, и да Те чувствам, и да Те чувам и просто да вярвам.

как те обичам, когато гледам очите ти да Ме търсят, защото зная, че имам със Себе Си едно простодушно дете, безпомощно и нищо; съжалявам те, Васула, имайки те сред вълци; никога няма да те изоставя; благославям те, дете; позволи Ми да те водя до края, да?

Иисус, там си, където Те виждам, нали?

там съм, любима, имай Мира Ми;

Нас? Ние, Господи?

да, ние, нас;


1 Папа Йоан XXIII, който се молеше за Втора Петдесетница, беше наречен също така Папа на Единството.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message