DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Да Не Би Кръвта Ми Да Се Проля Напразно? О, Епоха Без Никаква Вяра

17 март 1988

Васула, чуй Гласа Ми, както в началото на призива Ми;

много преди съществуването ти, бях призовал мнозина да Ми служат; да, бяха Добродетелните Дни, когато благословиите бяха доброжелани; повиках окаяни души и те никога не се усъмниха, че съм Аз, техният Бог и Спасител, който ги зове; oбкръжението им също не се съмняваше, както се съмняват днес; епохата ти, Васула, е мъртва; направиха пустиня, като осъдиха днешните Ми Дела, създадоха пустиня, разпростирайки тази пустош; Кръвта Ми беше пролята, за да напои сърцата ви и да ви позволи да живеете в Светлината Ми;

о, сътворение, да не би Кръвта Ми да се проля напразно? тази епоха ще ви каже: “не слушайте, затворете си ушите, защото гласът, който чувате е със сигурност на дяволa;” а колкото до онези, които благослових, давайки им видения, днес тези благословени души са хулени и обезсърчавани от собствените Мои, от Домa Ми; категорични са и винаги така готови да Ме осъдят; без да съзнават, те Ме осъждат в присъствието на хората като отричат Даровете Ми; когато Благословиите Ми бяха доброжелани, думите, които чувах от Моите към онези, които им говореха за призива Ми, бяха следните: “отвори, отвори ушите си, сине, защото може наистина да е Бог, който те зове;” нека сътворението Ми да прочете отново призива на Самуил;1 това бяха Добродетелните Дни, когато благословиите бяха доброжелани;

бих искал да мога днес да ти кажа, сътворение: “маловерна Епоха”, както някога, но единственото, което мога да кажа е: “о, Епоха без-никаква-Вяра”!

дъще, изтощен съм; остави Ме да си почина в сърцето ти, дете;

О, ела, Господи!

ние, нас?

Да, Господи.

(Иисус изглеждаше много тъжен и толкова уморен.)

пиши;

Да, Господи.

(Бог е тъжен, защото толкова много хора са поставили на първо място Дявола, преди Него. Св. Тереза Авилска казва: “Не проумявам тези страхове, казваме: “О, дяволът, дяволът!” докато бихме могли да кажем: “Бог! Бог!” и да накараме дявола да трепери.” Днес това става често, поставяме дявола на първо място. Някои ще се присмеят и ще кажат: “Отиди, скъпа, да се прегледаш. Днес имаме добри лекари.” - Или онези, които се хвалят със знанията си по Парапсихология, защото за тях призивите на Бога са отживели времето си. - Но най-лошото от всичко в Очите на Бога е:  Лицемерието. Това е дипломатическият отговор, нито да, нито не. Държат се като Пилат, просто измиват ръцете си, както направи Пилат за нашия Господ. Знаете ли защо? Защото липсва Вярата.)

18 март 1988

нека символът ти, цвете Мое, да е тази Свята Дума:

ВЯРА;

да, епоха на Нищета;


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message