DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Възстановете Дома Ми!

2 март 1988

(Прочетох трите молитви.)

възхвален да е Господ! слава на Бога!

(Беше Св. Михаил.)

Иисус?

Обичта е тук; Прославете Името Ми; съживете Църквата Ми; възстановeте Дома Ми; разхубавете градината Ми! престанете да вършите зло!

Еклезия ще се съживи и Мирът ще бъде сред всички вас;

Васула, искам те съвършена… бъди невинна; обичам децата поради тяхната невинност, няма злоба в тях; ела, ела и прости на всички, които се отрекоха от теб; грехът им нека бъде като водите, които изтичат; цвете, ще разкрася душата ти, за да обезоръжа каменните сърца; дай! дай! дай им, замени злото с обич; бъди Мое отражение!

о, Петре, Петре Мой!1 доведи, любими на Душата Ми, стадото Ми обратно в Цялостта! Петре? погледни Ме; погледни Ме, любими, в Лицето; почитай Ме, твоя Господ; Обичта и Лоялността сега се срещат, Правдивостта и Мирът се намират сега пред самите ви врати; спасявам всички онези, които се прилепват за Мен; Аз съм вашето Убежище; огледай се, Петре, не видя ли? не забеляза ли? Очите Ми се умориха да гледат хората Каин да колят Моите Авел; защото им дадох уши, но отказват да чуят; дадох им очи, но отказват да видят; сърцата им загрубяха; търсят своята слава, а не Моята; о, Петре, колко съм изтощен… Обичта липсва... прослави Ме, Петре! Прослави Ме, любими;

(Иисус говори на Петър изпълнен с обич. Нашият Господ звучеше толкова тъжен и уморен, говорейки на Петър, звучеше сякаш знаеше, че може да разчита на него.)


1 Петър символизира скорошния Папа. Всеки път, когато Иисус произнася това име, чувствам как Сърцето Му се изпълва с такава Обич!!

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message