DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще Напоя Градината Си

3 март 1988

Васула, разхубави Църквата Ми, влез във Владението Ми боса;1 носи със себе си Моето Послание; не гледай наляво или надясно, върви с Мен право при Петър и му предай Моето Послание;2 ще бъда до теб през цялото време; ще им напомня как Аз Господ Съм; следвай указанията Ми, дете;

Да, Боже мой.

имай вяра в Мен и помни как работя;

еклезия ще се съживи и ще ги събереш в Бащиния ти Дом, благославяйки ги, и ще ги избавя от злото и Аз, Всевишният, ще се намирам сред вас, и ще говориш от Моята Уста; приближете се до вашия Бог, всички вие, които Ме желаете и се наситете с Плодовете Ми;3 елате, всички вие, които Ме обичате и следвате Моите Пътища;

елате и се наситете; яжте от Плодовете Ми и ще огладнеете за повече; елате, всички вие, които сте жадни, пийте Ме и ще жадувате за повече; който следва Добродетелите Ми, няма никога да се посрами; всеки, който постъпва, както Аз желая, ще Ме прослави;

ах, Васула, бих ли те изоставил някога? чуй отново, ще разхубавя градината Си; ще полея овощната Си градина, ще напоя цветните Си лехи и ще накарам видът да блесне; всяка дума ще бъде написана от Мен; Аз, Господ, те посветих в знанието на тайнствата Ми, за Моите интереси и за Моята Слава;

Любими Отецо, безгранично Те обичам. Да!

ела, помни, ние, нас…


1 Това означава смирена и бедна в духа.
2 Направих го в указаното от Бога време. Бог ми беше поискал невъзможна задача и не знаех как ще стане. Въпреки това, дори това беше изпълнено по-късно…
3 Това Послание.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message