DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Обичам Те, Въпреки Твоята Нищожност

1 март 1988

Иисус?

Аз съм;

(Видях Иисус застанал до мен.)

всеки път, когато Ме гледаш, усмихвай Ми се; да, цвете, остани при своя Спасител; ела, нека се помолим на Отеца;

“погледни, Отецо,
какво имаш пред очите Си,
имаш Hищетата,
прости ми, Отецо,
защото не съм достойна да ми бъдат дадени, 

всички тези благодати,
не заслужавам нищо, защото съм Hищо,
в безмерната Си Доброта,
позволи на това Hищо да се осланя на Теб,
обичам Те, Любими Отецо,
въпреки моята нищета и нищожност,
нуждая се от Твоята Сила, за да мога и да работя
и да изпълня всичко, което трябва да бъде изпълнено с Благодатта Ти,
амин;”

ах, Васула, търси всички Мои Добродетели, следвай ги и се развий в тях; Аз, Господ, те обичам въпреки твоята нищожност; осланяй се на Мен по всяко време, ще те подкрепям напълно; имай Ми доверие и Ми позволи да те водя сляпо до края; от време на време, ще поставям Кръста Си на раменете ти, за да Го носиш; Аз и ти, ти и Аз, ще си почивам в теб и ти в Мен; Аз Съм Всеверният и няма никога да те изоставя, никога!

зарадвай Ме повече, като посвещаваш душата си изцяло на Делата Ми, трябва да останеш вярна на клетвата си, клетвата си на вярност; да! о, как очаквах тези твои думи, копнеех да чуя от теб тези думи;

Господи, помогни ми да спазя клетвата си,
не се доверявам на себе си!

не се страхувай, ще ти го напомням винаги, след като познавам неизразимото ти безсилие; крехка си, но ще залича безсилието ти със Силата Си; помни Присъствието Ми; ние, нас, по всяко време, винаги и завинаги;

обичай, надявай се и имай вяра; Аз, Господ Иисус Христос, няма никога да те изоставя;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message