DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Богоявление

6 януари 2003

(Богоявление)

Нека възхваля своя Бог за Неговата Добрина 
и за чудотворенията Му в замяна за всичко, каквото направи за нас
и за голямото и нежно Милосърдие, което ни показа;

Той, който надвишава небесата,
Той, който е обгърнат с Царско Могъщие,
Той, който е облечен в блестящи сапфири,
никога не ни изостави, Своя народ,
защото сме кост от Коста Му, плът от Плътта Му
и диханието на Животворния Му Дух;

и както казват Писанията за Красотата Му:
“Главата Му е златна, от чисто злато,
косите Му са палмови листа и черни като гарван;”
Очите Му са като прозрачно тюркоазено езеро,
и когато погледът Му пада върху теб,
и само при този поглед душата ти припада,
като същевременно очарова сърцето ти, разбивайки го, ранявайки го;

Негови са най-редките благоухания,
и когато минава покрай теб,
ветрецът носи до теб мириса на нашия Господ,
който надвишава всякаква слава;
и това е диалог от само себе си…

когато отваря Устата Си и Словото излиза,
сияен лъч те облива в същото време,
по-ярък от всякакво слънце,
озаряващ целия космос;
давайки живот на всичко;

като Жених носещ своя сватбен венец1
пристъпва господарски
и душата ми се радва и само да Го гледам да минава край мен… докато аз напълно се топя в Светлината Му…

Поемата ти, цвете, Ме покори; и съм доволен от Себе Си, тъй като делото на Ръцете Ми Ми дава хвала и слава;

Васула, никога не би била способна да Ме възхвалиш, ако не бях съединен с теб; никога не би била, също така, способна да извършиш това дело, което надвишава твоите способности, ако не бях съединен с теб; да, каква способност има човекът, ако не му се даде отвисоко?

затова сега, дъще, отиди и възгласи на нациите всичко, каквото направих за теб и всичко, каквото видя, и как в началото се справих с твоята виновност, и как те венчах за Мен по неизразим начин;

посещавам земята от време на време, за да напоя нейната пустиня и да прокарам реки преливащи от светла вода, за да произведе зърно;2 тогава онези, които желаят да съберат3 реколтата, ще я ядат и ще се възползват, възхвалявайки Ме; онези, които откажат да съберат реколтата, макар и да няма зърно, ще умрат…

Присъствието Ми е Живот и Светлина; Присъствието Ми е Надежда и Спасение; виж, Аз съм като издигащото се слънце хвърлящо светлината си след тъмнината, за да даде светлина на тези, които живеят като чакалите в мрака, и тези, които живеят в покрита с гъста сянка земя, земя, която те самите затъмниха, за да скрият злите си деяния;

присъствам повече отвсякога в “дните ви на патос”,4 заради светските ви амбиции, подир които тичате и които не ви водят при Мен; но ето Ме; ето Го вашият Бог пред прага на сърцето ви; ето Ме сияещ по-лъчезарен от хилядa съзвездия събрани заедно, както често казваш, дъще, за да дам светлина на стъпките ви и да ги насоча в пътя на мира;

виждаш ли? Моите пътища не са човешките пътища; Присъствието Ми е Светлина и Светлината Ми безпокои Мрака; Мракът понастоящем воюва срещу Светлината и желае Светлината да угасне и да не ви дава вече дневната светлина; Аз обаче съм като вечно светещо Слънце, което никога не залязва, за да ви озаря всички със Своето великолепие;

както бях казал преди, отиди, ти, която беше закърмена от Моите царски Богатства и продължи да оповестяваш на нациите Царството и че Аз съм вашият Спасител, на който принадлежи всичката слава; че Аз съм вашият Изкупител и никой друг; отиди и го провъзгласи на пепелите и ги превърни в злато, така че да намерят свободата си в Мен, който съм Светлината; отиди и им кажи, че ти самата беше заловена и поставена в клетка като гълъб, но как Аз, в нежното Си Милосърдие дойдох и разбих клетката5 и ти дадох свободата; освободих те от лукавия и те помазах с мирото на целувката Си върху челото ти, подпечатвайки те като Моя… отиди и облекчи и утеши народа Ми, в Името Ми, разхубави градините Ми, давайки им истинското Знание на спасението; украси сърцето на Моите светилища;6

всеки ден от живота ти, поколение, благодатта Ми бива разкривана и както блестя над целия човешки род, за да го накарам да се помири с Мен и с ближния си, така и те ще блестят помежду си, ако само пожелаят да Ме изслушат; Аз съм вашият Освободител, Васула Моя, и те направих да се разцъфтиш, както и други посредством тези Поеми, съвсем като рози на брега на речно корито, и както казват Писанията: “издавайте сладък мирис като ливан, цъфтете като крин, пръскайте аромат, пейте хвалебствена песен, благославяйки Ме във всички Мои божествени дела и провъзгласете величието на Моето Име!”7

тази е твоята задача; не се страхувай, вършейки всички тези неща в Името Ми, тъй като съм съединен с теб; Обичта е с теб и на твоята страна всеки миг от живота ти;

бъдете един;

Аз Съм;


1 При Православните сватби, по обичай младоженците носят два венеца свързани с панделка.
2 Духовно зърно = духовна мана.
3 Същевременно чух “да пожънат”.
4 Господ използва гръцката дума “патос” означаваща страст, противоположна на безстрастието, т.е. липса на страсти.
5 В едно послание дадено в началото.
6 Нашият Господ има пред вид душите.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message