DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Цялата Земя Ще Страда, Освен Ако Чуя Истински Вик На Покаяние

30 септември 2002

Господи мой, Боже мой,
колко е прекрасно да пътува човек до Теб,
посявайки във вятъра небесните Ти семена!

за разлика от мрака, който ме заобикаля,
Ти си колона пламтящ Огън, Светлинен Лъч;

Святото Ти Лице, Христос,
е като Лъскав Диамант
и когато стоиш насреща ми,
сиянието Ти осветлява душата ми,
за да не се поддаде на мрака;

по-Ярък от хиляда слънца събрани заедно,
си застанал сега в лъчезарност  пред окаяната ми душа;
aх, ако знаеха само хората как е да се намира човек в присъствието на такава неописуема красота;

Ти, Всемогъщи мой Боже, Нестихваща Светлина,
Присъствието Ти бива даром раздавано на света,
но как е възможно да не могат да Те разпознаят, нито дори да Те видят?

Милостиви Господи мой,
по-справедлив от всички Ангелски сили взети заедно,
надвишаващ всякакво възприятие и разсъдък;
безмерното Ти Милосърдие и чудноватото Ти Изобилие
и Великодушието Ти ме оставят в захлас…

Твоята привлекателност магнитизира душата ми,
парализира я и й предизвиква непоносима тъга,
привлекателността Ти ме ранява…

Многобройни пъти се опитах да Те хвана,
но бяха напразни опитите ми;
то е сякаш да се опитвам да хвана огъня;
пръстите ми минаваха през Теб…

Като неопетнено огледало
отразяващо Вечната Светлина,
величието Ти се величае в цялото Ти сътворение…
и въпреки това, как е възможно сътворението Ти да не вижда тази ярка Светлина?

Въпреки че опитите ми да Те хвана,
дори само края на дрехата Ти, бяха напразни,
Ти в Своята благосклонност и за да ме насърчиш да не изоставя усилията,
а да продължа опитите си да Те хвана,
покри със сапфири пътя ми;
за да ме успокоиш в опитите ми,
подписа със Своя Пръст Името Си с елей навсякъде върху мен;

Колона от благоуханен Tамян,
ароматизиращ света, когато минаваш,
как бях сметната достойна за такава благодат
да придобие за свой учител Мъдростта?

Когато от недостойното ми сърце
нададох вик към Теб,
Величието Ти се наведе към мен
от висините, разкривайки се, а от Устните Ти
ми беше дадено Божественото Ти Име,
помазвайки душата ми със Свят Елей;

Балсам на душата ми,
в изобилната Си Обич, в Божествената Си Лудост,
украси душата ми с господарски дрехи,
покри голотата ми с Божествения Си Подпис
и ме направи Твоя за вечни времена!

О, Спасителю, деен в Обичта Си към човечеството,
овлажни сега устните ми с благодат,
за да Ти отправям винаги почит и възхвала…

ах, любима! призовах те да се стремиш единствено към Мен; призовах те да бъдеш заслепена от Мен, както Аз съм заслепен от теб; раних душата ти с красотата Си, за да те призова към живот в Мен; Присъствието Ми, което и до днес те кара да потръпваш и което смалява душата ти в нищо друго освен в бледо отражение на Светлината Ми, те оживява; изобилната Ми Обич към теб опияни душата ти от жажда за Мен; освободих те, за да стигнеш безстрастието на тялото и на душата; можеш да стигнеш безстрастието единствено чрез Мен; в това безстрастие, мога да засадя в теб небесните Си семена;

виждаш ли? виждаш ли как направих от теб свидетел за света и да свикаш всички нации, така че тези, които не съзнават Моето Присъствие да се спуснат към Мен и да Ме възхвалят? бях казал, че ще направя Словата Си огън в устата ти, за да привлечеш онези, които никога не са Ме знаели да Ми служат безпристрастно и да обичат Името Ми; не бях ли казал, че ще възстановя счупените Си олтари?

ще пристъпя в семейството Си, което по настоящем е разпиляно; ще отделя високомерните и надменни сърца от чистите в сърцето, както се отделят козите от овцете; беше ви казано да спазвате Закона Ми и повелите Ми, и ви беше поискано да се покайвате с цялото си сърце; пречистването вече е започнало и някои от вас вече бяха посетени от Мен; забрави ли словата си в своята тревога, когато възкликна в агония: “бях заловен в Огъня Ти, Господи!”, признавайки най-сетне виновността си със стенания на покаяние?

колкото до онези, които все още не са приели посещението Ми, очакват ги много мъчения, Денят на Господа ще дойде и при тях, и какъв ден ще бъде! с готовност ще покажа Милосърдието Си, при условие да се покаете… ще покажа Милосърдието Си и ще ви събера всички, от който и да е край под небето; но преди това Аз, Авторът на тoзи Химн на Обич, ви казвам, ако светът в своята злост не се обърне към Мен, покайвайки се, отвръщайки на злото с обич, това, което може да се случи на всички вас ще надмине всяко пречистване извършено в историята!

Господи! Не зная какво да кажа!

няма горещо покаяние, няма истинско разкаяние… нациите се намират в размирица и достиженията им са мярката на тяхното безбожие… цялата земя ще страда, освен ако чуя истински вик на покаяние; ах, а колкото до тези, които са се изправили на трибуните и говорят за мир и как и по какъв начин може да бъде установен между тях, докато самите те нарушават заповедите Ми и воюват срещу Мен, как могат да очакват в своя разсъдък, че ще донесат мир?

но не се отчайвайте, накрая спасението ще дойде от Троичния Бог, Tози, когото продължаваш да отхвърляш, безбожно поколение; накрая ще живееш в мир; Богът, който е седнал горе на престола Си ще ви залеси и Духът Ми ще тече непрестанно като блестящ поток в сухи земи; ще изпълня всички неща със Светлината Си, в тази Светлина ще отделя плевелите от житото; както бях ти казал, ще отделя козите от овцете;

тези, които се окажат извън Божествената Ми Светлина, за тях ще бъда непристъпен и невидим, и единствено мракът ще бъде тяхната обител; тези обаче, които се намерят в Божествената Ми Светлина ще бъдат благословени и ще бъдат самите те светлина в Светлината Ми; ще ги обгърна и ще им предам Своя блясък; колкото по-чиста е душата им, толкова по-сияйна ще бъде; блажен е човекът, чието прегрешение е простено, чийто грях е заличен; блажен е човекът, когото не обвинявам в никаква вина, чийто дух е неспособен за измама!

кажи на своето поколение, че Бог е тук, с всички вас… ic;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message