DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Истинското Богословие Е Съзерцанието На Мен, Вашия Бог
Как Да Бъдат Различавани Духовете

7 август 2002

1изселих те не само от земята на Египет, където за пръв път видя светлината, но и от цялата земя; изселих те, за бъдеш вкоренена само в Мен; учих те в Небесните Си Дворове със Свята Мъдрост, а не като тези, които подкрепят учението си върху цитати от Писанията и Преданието, брътвейки божествените Ми Слова само с устните си…

по неизказан начин ти разкрих бездънното Си Милосърдие и щедрата Си Обич, които биват пренебрегвани, така че да бъдат учени и изразени по време на Моите събори, както Аз желая; заради Святото Си Име задържах ръката Си да не се стовари върху това зло поколение; заради честта Cи сдържам гнева Си…

ах, Васула! излях, както никога досега в историята силата на Светия Си Дуx; разстилам пред вас знанието по такъв начин, че да бъде възприето и от невежите; както Милосърдието, така и гневът, написано e, принадлежат на Господа и според преценката Си позволявам на Милосърдието Си свободно да действа;

Светият Ми Дух произнесе на всички, повтаряйки се, слова по-сладки от мед, дори от меда капещ от пчелната пита; ароматизирах цялата вселена, помазвайки цялото Си сътворение; позволих на онези, които пожелаха да Ме опознаят, да се доближат до Мен и да вдъхнат от устата Ми благодатите, от които се нуждаеха, за да остане спокойна душата им и сърцето им присадено върху Мен и Моя Закон…

кой би могъл да даде на душата такъв покой и такава свобода освен Светият Ми Дух? кой би могъл да издигне душата ви към Божественото освен Моето доброжелателство и неизказаното снизхождение на Обичта Ми?

учих ви всички и ви напомних това, което винаги казвах: че не съм само Суверенният Повелител на душата ви, но също така ваш Приятел даващ ви достъп в дворовете Си да влизате и да излизате, да се изразявате и да Ми давате мнението си и дори да управлявате с Мен; по благодат те издигнах да бъдеш дете по благодат, както Словото е Син по естество…

можеш ли да кажеш ти, който Ме четеш: “научих се как да притежавам Бога, Този, който стана мой баща и се остави да бъде опознат, без въобще да губи Своята безотвъдност; този, който съдържа всички същества, изпълвайки всички неща с Искрящата Си Светлина, без да бъде ограничен от техните предели, ме притежава също така и нареди на всички неща в мен да са в съответствие с Неговата Божествена Воля”? всичко, да, всичко произхождащо от Мен се върти около Божествената Обич;

както бях казал преди, за да може някой да произнесе тези слова, трябва да получи неоценима благодат; ако не си способен да произнесеш тези слова, остави всичко зад себе си и ела сега при Мен и се покай! след това, позволи на Светия Дух да слезне върху теб и да те залее със Светлината Си, превръщайки душата ти в Катедрала…

о, тогава, как, с наслада, ще ти предостави! ще установи в теб Основата, която ти бях учил, че: истинското богословие, това е съзерцанието на Мен, твоя Бог; така очарована от това съзерцание, душата ти ще политне във висините, за да съзерцае в дълбочина Мен, твоя Бог; Царуването Ми, тогава, ще започне в теб; тогава, стъпка по стъпка, Светият Дух, лъхайки върху теб преобразяващото Си Дихание, ще разкрие на духа ти Божествените истини посредством Самата Мъдрост; ще ти разкрие всичко онова, което вашите философи и мъдреци наричат до ден днешен лудост и безумие; ще проумееш и ще възприемеш при Светлината на Светия Дух възвишеността на Обичта Ми, Божествените обогатявания, с които мога да снабдя душата ти и всичко, което може да ти бъде от полза; ще те осветя, докато Ние ще обитаваме в теб и ти в Нас; както казват Писанията: “направи своята обител в Мен, както Аз правя Своята обител в теб;” ще съставляваш част от Истинското Лозе;2

да! ще ти дам благодатта на Мен Самия в душата ти; влюбен съм в теб, Аз, твоят Бог; влюбен в степен, въпреки слабостта ти, да мога да обитавам в теб; колкото повече ще съзерцаваш Троичната Ми Святост, толкова повече ще Ме проумяваш; колкото повече ще Ме опознаваш, толкова повече ще отразявам Образа Си в теб;

тогава, от Небето, от Ангелите Ми и от Принцовете от най-високи рангове ще бъде чут силен мелодичен глас; заедно, в един глас, ще възпеят хвалебствен химн на Химна:3 “Божието тайнство се разкрива още веднъж, разкривайки Нетленната Му Светлина трижди Свята, отпечатвайки Образа Му върху възлюбената душа, която беше избрал, за да й даде благодатта на Самия Себе Си; о, какви облаги очакват тази душа! хвала и слава на нашия Господ и Бог!”

Амин…
Виждате ли какво ни предоставя Бог?
Затова, чуйте внимателно Неговите Указания
и не ги пренебрегвайте…

най-бедните ще се възрадват със словата Ми, и най-смирените ще бъдат издигнати; спасението ви се намира в завръщането ви при Мен и в покоя; завърнете се при Мен; с нетърпение очаквам да ви покажа Своята благосклонност…

(По-късно, говори Иисус:)

Васула, Писанията казват: “миротворците, когато работят в мир, сеят семена, които ще носят плод в святост;”4

учих те с власт и величавост, за да те издигна и да бъдеш способна да изразиш Словата Ми, както Аз желая, Словата Ми носят в едно сърце мир, обич и надежда; водя към помиряване посредством покаяние;

всеки, който носи разруха в сърцето на някого, не произхожда от Мен; с това искам да кажа, че онези който заявяват, че притежават пророчества, които пророкуват единствено за напаст и бедствия, те не идват от Мен; онзи обаче, който пророкува Моите предупреждения, мир и покаяние, и словото му се потвърждава, трябва да бъде признат като действително изпратен от Мен; да, наистина, който пророкува насърчение, утеха и подобрява обществото, знай, че действително е изпратен от Мен;

бях ви предупредил да не съдите никого единствено по словата му или да вярвате на всеки, който твърди, че има слова идващи от Мен, дори когато върши чудеса и вълшебства, като например да възкреси някого от мъртвец; но вслушайте се в тези, които не предизвикват обсъждания противоречащи на тайнствата на вярата, тъй като благодатта на Светия Дух дадена на Моите избраници ще изпълни с радост тези, които ги слушат; словата им издигат душата им, отвеждайки ги при Моите ангели и светци; словата им, които в действителност са Мои Слова, ще ви превърнат в Катедрали; Словата Ми имат не само власт и сила, но същевремeнно горят, възпламенявайки душата ви и просветлявайки духа ви;

над всичко, божествените реалности, които ви биват разкрити от избраните Ми души, ще бъдат изразени въз основа на Писанията и на Преданието, и нищо повече; как ще знаете, че съм Аз, който говоря? ще го знаете по правилното Знание, което придобивате; и ти, който беше напълно мъртъв и лежеше загниващ в долината на смъртта, при разбуждането си ще осъзнаеш Кой те вдигна по благодат; светът, в който сега живееш, дете Мое, е зъл, най-малкото, което мога да кажа, и се увеличава от ден на ден в греха, не трябва ли следователно да се обезпокоя?

когато в дните ви говоря, а пастирите не се вслушват и не вярват, че се намесвам, то е, както казват Писанията: “пазачите на народа ми са слепи, нищо не забелязват... всички вървят по свой път, всеки търси своя интерес…” Църквата Ми винаги ще се увеличава със силата на Светия Дух, никога няма да се намалява; винаги ще се обновява, въпреки отровните стрели, които се целят в Нея; същите тези отровни стрели биват използвани също така, за да се прицелят в онези, които Аз изпращам;

целият свят се разлага в своята злост и в своето отстъпничество, нарушавайки не само Закона Ми, но и всичко, което е Свято; защо тогава се учудвате, когато се увеличава благодатта на Светия Дух? уви! каква присъда очаква тези, чиито лукави сърца тормозиха избраните Ми души! те няма да наследят Царството Ми, освен ако чуя от устните им слово на покаяние…

Васула, заедно с Мен ще работиш в мълчание,5 за да бъдат осветлени мрачните долини; всичко, каквото Светия Дух ще ти даде да напишеш, ще бъде за обучението на това и на други поколения, и който ти се възпротиви в мисията, която ти дадох, ще се възпротиви на делото на Духа Ми; оповести всичко, каквото казвам и което превръща този, който се вслушва в Словото Ми в ново съществo, и не обръщай никакво внимание6 на онези, които казват: “ако си изпратена от Бога и ако тези слова, както казваш, идват от Бога, докажи своята смиреност, скривайки себе си и всички тези сентенции; престани да изкарваш на показ себе си и сентенциите пред целия свят;”

на тези хора отговори, както следва: “няма да съм като лошия слуга, който скри таланта си и след това беше наказан, тъй като нищо не беше свършил; напротив, ще размножа таланта си и ще прославя Този, който ми го повери; ще предам не само на това поколение това изумително чудо,7 но ангелите ще понесат словата на Бога и ще продължат да ги разнасят като дъжд от семена изсипани от небето за всички бъдещи поколения, за да бъде обновено сътворението на Бога и разхубавена Църквата; за да се подсладят устата на децата Му и да се отворят и да Го възхвалят; за да се отворят очите им и да могат да изследват сърцата си; цялата съм подпечатана с Божественото Име на Господа и не се страхувам; Аз съм Неговата звучна книга, прокламираща същите Истини, които нашият Господ ни беше дал; следователно, нищо не е ново; нямам нищо ново, което да е мое, братя мои, а всичко, каквото ми се дава произхожда от Божественото Знание и от Устата на Троичния Бог;” това е, което трябва да им кажеш от Мое Име;

съзерцавай Ме в дълбочина, любима Моя, и си почивай върху Сърцето Ми;


1 Говори Отецът.
2 Иисус Христос.
3 Бог.
5 Има пред вид, под тази писмена форма, която не се чува външно…
6 С други думи “не се вълнувай”.
7 Посланията на ИвБЖ.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message