DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Приложете Милосърдието

8 септември 2002

пиши: Писанията казват:

"aко човек към човека има гняв,
може ли тогава да иска съчувствие от Господа?

към подобния на себе си човек той няма милосърдие,
може ли тогава да умолява за своите грехове?"1

помнете Закона Ми на Обич и Му останете предани; оставете зад себе си всяка злоба и жестоки мисли, и се обърнете към Мен… Васула, колко много в това поколение се намират в този грях; грехът на гняв и злоба; роби на страстите си и първенци, когато е да се стори зло…2

никой не е праведен, въпреки това Аз, Иисус Христос, разкрих на човечеството Своята благост и изобилната Си Обич и не поисках да зная нито да потърся някаква добрина или правдивост, която е възможно да сте направили; съчувствието Ми към вас беше толкова голямо, че убеди Милосърдието Ми да се смили над вас и да ви спаси, посредством пречистващата вода на прераждане и обновявайки ви със Светия Дух;

поставих съкровище3 насреща ти, поколение, но душата ти продължава да не го вижда; продължаваш да минаваш покрай него през повечето време, без нищо да виждаш; и ах, колко пъти протягах Ръката Си към теб, за да те доведа при Мен и да Ме откриеш; да не би да крия от вас Своето съкровище? Аз съм Съкровището; никой ли не ви е казвал, че съм Небесният ви Жених? Аз съм сияйната пречистваща вода бликаща от Животворния извор, чиито води пречистват, обновяват ви и вдъхват Живот във вас;

Аз съм Възкресението; затова, не се колебайте повече, а отворете очите си и изтичайте при Мен; престанете да стоите на разстояние; никой ли не ви е учил, че върховното действие на обич това е приемането на Моя Кръст? Кръстът Ми, който е изкупителният ви Инструмент, е с други думи Дървото даващо живот; посредством изкупителния ви Инструмент краката ви пресичат долината на смъртта към Блаженствения Взор;

Аз съм Възкресението и чрез Мен ви направих всички да бъдете синове и дъщери на възкресението; ако оставате в греха и не прощавате на своя ближен, неогъваеми в сърцето си изпълнено със злоба, очите ви ще бъдат лишени от Бога; Всесветият Дух няма да ви се разкрие, ако сте в дълг на греха, тъй като съзнателно ще сте отхвърлили този акт на разкаяние, акт на обич…

ако оставате в този грях, то е сякаш да Ми казвате: “Повелителю, предпочитам да остана в гроба си; избирам да остана мъртвец и да живея между мъртъвците;” плътта ви вече е започнала да гние, разлагате се и продължавате да отказвате Живота? да отричате греха си е сякаш да отричате Живота; елате, вместо това, на Моята страна и на страната на светиите и на тези, които на земята са близо до съвършенството, които са ведри, когато Ме съзерцават, тези, които засищам с неизказани богатства и небесни тайнства;

Свята Троице Единосъщна,
прегрешението и отхвърлянето на Бога в нашите дни
разрушиха част от Църквата на Христос;
как може да бъде разпознато Тялото на Христос в нас
в така лошото ни състояние?

Като неодушевена материя сме разпръснати, Господи,
разкъсани от своя егоизъм и от горделивия си дух;

къде в нас е отличителният знак на вярата,
който е обичта?

Тенденции към протипопоставяне са винаги налице,
дори озлобленията от миналото продължават да са живи,4 дух на непростимост пребъдва у мнозина!

ах, всеблагословен акт на прошка, акт на обич, благословени са тези, които те приветстваха! няма вече да сте опетнени, а ще получите върху челото си Целувката на своя Изкупител; благословен е този, който се отрича от греха си, ще види Мен, Съкровището, и ще влезе в пътя на святостта; благословен е този, който с усърдие и жар прегръща Кръста Ми, ще влезе в Блаженствения взор и душата му ще опознае неизказани радости!

днес, поколение, ви изпълвам с чудотворения и със звука на Гласа Cи; за да ви изтръгна от дълга ви и от калта на греха, ви изпях песента на Небето;5 показах ви тайните на Брачната Стая на Сърцето Си, за да ви избавя от всякакво зло, намирам се непрекъснато с вас; и ако очите ви не виждат вашия Жених, то е защото са запечатани с пластове грях…

както ви бях казал, оставете зад себе си всички свои жестоки мисли и не давайте повод на Сатаната, като се прилепвате за злобата си спрямо когото и да е, тъй като Небесният Отец строго ще ви съди; не бъдете като лошия слуга,6 който безмилостно хвърли в затвора своя съслужител за дълга му към него;

не оставайте безжизнени, а помислете върху неописумото Ми Милосърдие, което изпитвам към теб, поколение; затова, приложете в действие всичко, каквото казах и приемете Светия Дух на Благодат;

бъдете един;


2 Господ се обръща към тези, които се намират в тежък грях.
3 Има пред вид богатите указания.
4 Тук си припомних някои минали случки, където Православни клирици продължават да са злопаметни, за да не кажа повече, срещу своите братя Католиците след схизмата…
5 Нашият Господ има пред вид Своите послания.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message