DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Създай Навсякъде Нашите Богородични Домове

27 март 2002

Научих се от Теб, Господи,
че умът ни не може никога да се възкачи на небето със собствените си усилия,
а че това зависи напълно от Светия Дух,
и че само благодарение на тази благодат умът ни може да се издигне,
позволявайки ни да видим нещата, които око не е виждало,
прониквайки така в тайнствата на Троичния ни Бог…

Тогава, в Твоята Добрина и безгранично Милосърдие,
позволяваш на всеки, който пожелае да Те следва в пътя на добродетелите
и да върви наред с Твоето Величество,
докато от Устата Ти бива произнасяно божествено Знание от Извора на Мъдростта;

Кой някога се е изкачил сам на небото?
Ако съществува някой,
нека да се представи и да ми каже всичко за това…

Благословен е, който се смирява,
ще бъде издигнат във висините,
за да види Бога…

мир на теб, дете Мое, чуй Ме; всичко, каквото каза, е вярно; никой не може сам да се издигне, ако не го издигна Аз по благодат; а сега, чуй: не те ли издигнах, за да вървиш свободно вътре и вън в небесните Ми Дворове?

Да, направи го, Господи…

след това, не те ли превърнах в Своя арфа, за да свириш на нациите и да ги разбуждаш с мелодии и песни?

Да, направи го, Христос…

за да донеса спасение на тези, които обичам, не им ли отправих поетично слово, за да ги спася, защото зная, че човекът не трае повече от тревата, нито повече от полските цветя и че при първия порив на вятъра с него е свършено, и ах, не бих искал да го загубя…

не те ли увенчах с обич и нежност, изпълвайки устата ти с мед1 и изливайки върху теб миросан елей?

Да, направи го, Боже мой…

тогава, кажи Ми, любима Моя, защо са засенчени очите ти?2 никакъв лукав скиптър не е властвал над това наследство3... винаги карах Своите облагодетелствани приятели да пресичат трудни пътища и понякога, за да се възползват от компанията Ми и от съчувствието Ми, им позволявам да се намират лишени и самотни, без никой да ги придружава…

любимите Ми приятели се радват на Моето благоволение; те са шедьоврите на сътворението Ми, тъй като оттенъкът им е лъчезарен като сапфири, разхубавявайки със сиянието си Църквата Ми и целия космос също; любимите Ми приятели са Ми така особено скъпи, ахх…4 толкова голямо е благоволението Ми към тях, че не бих могъл да ги лиша от това да бъдат тормозени или замерени с някой камък;

възможно е да си помислиш, че съм безчувствен, обвит в гъсти облаци, прекалено гъсти, за да стигнат до Мен горещите молби и молитвите, но ще бъде пълна лудост от Моя страна да улесня пътя им! не се ли научи от ученията Ми? затова, отиди и кажи на сърцето си на какво се научи, кажи: “моят дял е Христос, но еднакво с това е и Неговият Кръст и в същия размер;”

не те понижавам, напротив, издигам душата ти, за да се изкачи в небесните висини и да види нещата, които око не е виждало; Аз съм Tози, който те води да вървиш в Светлината Ми; не е необходимо да бъдеш майстор или философ, за да го проумееш всичко това! любима Моя приятелко и благоуханно дърво, дадох ти добър дял с рядък вкус; беше необходимо за твоя напредък… сега Ме чуй и напиши тези слова:

установи Нашите Домове на Мириам, навсякъде където можеш; вдигни потиснатите и помогни на сираците; защити Ме, избави Ме от калта, приюти Ме и Ме нахрани, облекчи Ме от товара Ми и от умората Ми, подкрепи Ме и Ме насърчи; каквото правиш на най-незначителния Ми брат, го правиш на Мен…

благославям подкрепителите на живота Ми, нека останат добродетелни и всеотдайни;

с вас съм… ic;


1 Господ ми каза, че медът символизира Знанието.
2 Напоследък се чувствах изтощена, чувствах тежестта на Кръста. Чувствах как всички около мен ме разкъсват на парчета…
3 С други думи: на никого не беше позволено да ми навреди (наследството), след като принадлежа на нашия Господ… Защо тогава се оплаквам?
4 Господ се наведе, като същевременно постави широко отворената Си дясна ръка върху Свещеното Си Сърце.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message