DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Предупреждение За Света И С.А.Щ.

7 февруари 2002

Цитадела Моя, повиках те с цел да оповестя Завръщането Си; повиках те, за да разкрия бездънното Си Милосърдие на всички Мои деца, които продължават да се намират в апатия и в своя свят на безразличие; настоятелните Ми призиви за покаяние не бяха чути; сега, светът пълзи още по-надълбоко в тинята на греха и в сянката на смъртта; семето Ми е мъртво от липса на напояване; мнозина Мои пастири Ме разочароваха, завличайки със себе си милиони души в Бездната и в гибелта; може ли някой да каже: “не бяхме предупредени; не видяхме никакво небесно знамение;” и продължават да живеят за себе си…

това поколение стана мъртво за Словото Ми и предпочита да живее за Сатаната даващ им всичко, каквото се противопоставя на Закона Ми на Обич; свобода и независимост го наричат, но в действителност са пленници на Лукавия; всеки един човек сега е въоръжен за война; мракът господства в света; сърцата им, долни и обитавани от всякакъв вид лукави духове, са насочени единствено към Принца на Мрака;

дадох ви на всички време и възможности да се избавите от злината и безбожието и да отразите Моята Благосклонност в тези дни на Милосърдие; не престанах да разкривам за вас от небето, с царска наредба, изумителни чудеса, за да съживя вярата ви, но колцина от вас, особено в Съединените Щати, след като бяха насърчени да стъпят в пътя на добродетелите водещ при Мен и във Вечния Живот, се обърнаха срещу Мен и срещу Моите пратеници, които са носители на Словото Ми; и с презрение Ме отхвърлиха; големи и малки еднакво се устремиха да разрушат това Дело;

Имперското Ми Царуване е пред самите ви врати, но готови ли сте да Ме приемете? с щедрост и царско великодушие приготвих пиршество от духовна храна, за да съживя духа ви; когато се намирах там, очаквайки ви да ви нахраня със Собствената Си Ръка и да ви спася от смъртта, вие отказахте да излезете напред; затова, вземайки предвид нежеланието ви за истинска метания,1 и каква враждебност, напротив, показахте спрямо предупрежденията Ми, неотдавнашните сцени на стенания2 са нищо в сравнение със скръбните утрини, които ви очакват,3 скръбни утрини, които ще бъдат привлечени от собствената ви ръка;

нацията ви управлява в пълна противоположност на целия Ми Закон на Обич, който се различава от вашата странна система от закони; закони извършващи най-омразните престъпления в степен да поставят в опасност не само земята, но също така стабилността на целия космос;

толкова много пъти отстъпих скиптъра Си дори на несъществуващи4 същества; днес, гледам с тъга отвисоко как кроежите ви ще се обърнат срещу вас самите; светът вече вкусва плодовете на своя ход, предизвиквайки природата да въстава конвулсивно, сипейки върху вас природни катастрофи, задушавайки се от вашите сплетни; през всичките тези години ви правя знаци, но малцина обърнаха внимание; това пречистване висящо сега като бич върху теб, поколение, ще привлече мнозина при Мен и онези, които с пренебрежение отхвърлиха предупрежденията Ми, ще се завърнат при Мен в своето отчаяние; тогава, когато всички тези неща станат, когато всяко несъществуващо създание започне да съществува, ще подпаля земята и ще я освободя от бича; когато Бог говори, Гласът Му разтърсва земята;

Царуването Ми скоро ще бъде с вас, защото божественото Ми посещение е в обсега на ръката, и всички, които бяха призовани открито да дадат показание пред всeки жител на тази земя няма повече да бъдат потискани,5 след като хората ще приличат на зажадняла почва очакваща свежестта на Словата Ми; и ще дадат показание за делата на Върховния Троичен Бог, когото допреди не бяха срещнали, нито видели с окото на душата си;

горещо молете небето това време на пречистване да не бъде за вас толкова тежко, както беше за Содом и Гомор;

Църквата Ми ще бъде обновена;

дръж се за Мен, Васула, тъй като завързах зад Мен много твои потисници; вдигни Кръста Ми над главата си и Ме прослави, утвърждавайки Моето могъщие; ic;


1 Покаяние.
2 Напомняне за 11и септември 2001. Това събитие беше оповестено десет години преди, на 11 септември 1991 предупреждавайки ни за това, че трябва да се покаем…
3 Откр. 11:18: “Дойде времето да погубиш тези, които погубват земята.”
4 Духовно мъртви.
5 Откр. 11:11: “След трите и половина дни влезе в тях живителното дихание от Бога и се изправиха на краката си."

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message