DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Кризисният Час Е Надвиснал Сега Над Земята

20 август 2001

Васула, знай, че Аз, Яхве, те обичам; никога не се съмнявай в Моето Присъствие; Вечно Съществуващият е с теб и се радва в теб;

напредвай, ще придобиеш от Мен, не оставяй никого в тази пустиня, където съм те поставил да те убеди, че не съм всекидневно с теб; боготвори Ме и прославяй Името Ми; благословен е този, който милва неизказаната Ми красота, и изпитва жажда за Мен, ще стане Моя съвършена градина; и ще обитавам в него;

дъще, устоявай на нападенията на лукавия като не обръщаш внимание на нападенията му срещу теб; Името Ми е отпечатано навсякъде върху теб и само това го разярява; да, използва хора и му доставя удоволствие, когато това са свещенически души, които злословят по твой адрес; но злото ще донесе смърт на злите;

докато лукавият обикаля, пенейки се като бясно куче, ти, Васула Моя, трябва да правиш обратното, върши добро, търси мир, следвай обичта, засаждай правдивост и добродетел, там, където съществува порок; бъди Мой ароматен мирис; не забравяй от Кого произхождаш; следвайки указанията Ми, ще докажеш, че беше избрана от Мен да бъдеш небето Ми посипано с блестящи съзвездия и че си тръгнала на път, за да привлечеш към Мен и други небета, в които мога да установя Царството Си;

о, Васула! кризисният час е надвиснал сега над земята; това, което тази земя пося, сега ще бъде пожънато; дяволът ще изсипе повръщането си върху теб, поколение; ще изсипе цялото си презрение, което винаги е изпитвал към вас; ръцете ви са покрити с полета от беззакония, измами, несправедливости и долни грехове; върхове на горделивост, върхове на егоизъм, върхове на упорства, върхове на безбожие, всякакъв вид върхове, върхове без край, ще ги разпръсна, както димът се разсейва и се губи; почакай и ще видиш;

Яхве е Моето Име!

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message