DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Благославям Всяка Стъпка, Която Правиш В Името Ми

14 август 2001

Моят Яхве ни гледа отгоре от Своя Престол
всеки един от нас, изучавайки ни;

кой измежду нас е готов да поднесе на Отеца ни
венец от добродетели?

кой измежду населението Ти, Яхве мой,
се изкачва на святата Ти планина?

колцина казват истината
от дъното на сърцето си?

кой е безупречен?

бях подпомогната и продължавам да бъда подпомагана,
тъй като душата ми в своята окаяност
постоянно Те зове на помощ;

дори за миг да отвърнеш от мен
Святото Си Лице,
животът ми ще се смали и ще се спусне в сянката на Смъртта;

Ти си моята Светлина, моят Празник,
Богът, който ме държи жива;

ще остана жива,
доколкото ще продължиш да дишаш в мен;

в неизразимата Си благосклонност,
ме дари с толкова много благоволения;
даде ми да Те зова по всяко време
и да разговарям с Теб,
дар, в който трудно вярват другите;

о, Господи, помогни ми да приема всички техни обвинения!

мир на теб; малко цвете, Моe;

защо да не се чувствам свободен да ти говоря; или сега трябва да Me съветвaт хората? (…)1 съществува повече от това… чувствай се свободна да Ме зовеш, когато пожелаеш; Аз, Яхве, ти дадох този дар; свободен съм да дам, на когото искам и колкото искам! възрадвай Ме, дъще, имайки Ме непрекъснато в ума си;

2Аз го поставих на пътя ти;

благославям всяка стъпка, която правиш в Името Ми; благославям всяка дума произнесена от устата ти, отнасяща се до Мен; виж, имай повече доверие, дадох ти Словата Си в устата ти, затова изпълни се с надежда; продължи да вършиш добро; добрината произхожда от Мен;

ела, ще продължим делото Ми на това ниво;3 позволи Ми да те занимая за малко още време; всяко слово произхожда от Мен; избрах те за Своя обител, затова не натъжавай сърцето си за тези, които те обвиняват; Аз, твоят Сътворител, съм с теб, затова чувствай се щастлива; никога не го забравяй това… много си малка, за да го разбереш… никога не се съмнявай, ела;


1 Тук казах нещо на Яхве, моя Бог.
2 В този момент ми дойде наум образа на един познат свещеник.
3 Ниво на указания.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message