DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Pilgrimsresor & retreater » Holy Land Pilgrimage 1998 »

Holy Land Pilgrimage 1998
May 1st - 9th 1998
 
 
Message of Yahweh through Vassula
International Gathering of True Life in God in the Holy Land
 
 
Vassula's Introduction
 
 
Union of Divine Love in the Holy Trinity
by Vassula
 
 
Hjärtats enhet
av Vassula
 
 
The Father's Heart
by Vassula
 
 
The Great Return
by Vassula
 
 
How to Cultivate True Life in God
Speech by Vassula in Jerusalem, May 1998

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Var en Härold och Apostel för Vår Treeniga Gudom
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Törntaggen
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message