DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Aarde Roest, Maar Mijn Voorbijgaan Doet De Roest Verdwijnen

20 december 1996 

(Terug thuis, na veel conferenties en gebedsbijeenkomsten gehouden in de V.S.) 

Ik geef je Mijn Vrede, Mijn kind;

volhard in gerechtigheid en deugd; kijk naar Mijn triomfen, zie het resultaat![1] de aarde roest, maar Mijn voorbijgaan doet de roest verdwijnen; daarom heb Ik ijver voor Mijn Huis in je gelegd, zodat Ik en jij samenwerken om de roest te verteren, die als een korst ligt op de harten van Mijn mensen; Ik ben van plan, om met Mijn voorbijgaan die korst weg te nemen en hun hart schijnend van Mijn glorie achter te laten, en terwijl Mijn Woord voor hen wordt ontvouwen, zal Mijn Licht licht geven aan hen;

ach, Vassula, Ik heb je stappen geleid naar Mijn Pad, zoals Ik je had beloofd, wees dus niet bang, Ik ben met je en geen enkel kwaad kan enige macht over je krijgen; als Ik gekozen had je naar deze grote natie[2] te zenden om Mijn volk zo dringend te herinneren aan hun ware fundament en als de Glorie alleen van boven neerdaalt, is dat omdat de Tijd nabij is, de Tijd van acuut lijden staat nu vlak voor jullie deur … de strop van die kwade krachten spant zich niet alleen strakker rond de Vicaris van Mijn Kerk, maar om Mijn gehele Kerk! nee, jullie[3] hebben je niet tevergeefs uitgeput want Ik heb Mijn Heerlijkheid geopenbaard in vele harten en Ik heb Mijn volk herinnerd aan de macht die Ik bezit door hen veel genaden te schenken; daarom, Mijn kind, ben Ik zegevierend;

Mijn werk, door jullie, is gedaan en Ik vul het met Mijn luister en Mijn majesteit; dit doe Ik om Mijn volk te herinneren aan Mijn Macht, Mijn Barmhartigheid, Mijn Mildheid en Mijn Liefde; er zal nog meer rijkdom en overvloed aan jullie worden geopenbaard in deze komende dagen, uit Mijn Heilig Hart …

en jij, Mijn dochter, laat  koninklijke waardigheid van jou zijn in de uren van vervolging, zodat je Mij zult verheerlijken; alles wat je verdraagt omwille van Mij ontroert Mij; verdraag voor Mij, Mijn beminde, en troost Mij op deze manier … wijd jezelf geheel aan Mij toe, met lichaam en ziel, aan de dienst van Mijn Kerk en aan de dienst van je broeders en zusters; breng deze offers voor hun welzijn; verdraag deze kortdurende pijnen en beproevingen omwille van Mij, door je te  herinneren dat onder dezelfde hemel waaronder jij leeft, in de uren van de nacht, Ik, Jezus Christus, overmatige kwellingen lijd bij het zien van de misdadige slachting van onschuldige baby’s, menselijke offers, gepleegd met godslastering tegen Mijn Naam,[4] en voor de ondergang van het huidige pausschap;

Ik zeg je, wat je ook aanbiedt als offer, Mijn Arm zal je steunen, zodat je doorgaat Mijn Boodschappen wijd en zijd te verspreiden; terwijl de handen van de godslasteraars zo schandelijk naar Mijn Heilig Offer zijn uitgestrekt, naar Mijn Huis en Mijn Woord, stort Ik, van Mijn kant, Mijn zegen uit over hem die volhardt in heiligheid en niet bezwijkt in schande;

Ik zal veel harten ertoe verleiden als heilige vaten te worden die Mijn Woord overbrengen; ja?[5] 

Heer, U toont mij hoe Uw Macht werkt,
en U maakt geen geheim van Uw Plannen,
maar tegenover iemand die zo zwak is als ik, geboren uit zonde,
hoe moet ik de grootspraak van mijn vervolgers verstaan? 

Het uur van de duisternis is hier;
hoe en waar moet ik het “volhouden?” 

dit is ook Mijn eigen jammerklacht; Ik ween om de verharding van hun hart ... een sluier van schaduw hangt over hun oogleden, dochter, hun harten koesteren geen vrede en hun trofee heet: gebrek-aan-liefde … maar je Koning is je gunstig gezind;

niettemin, er zitten andere krachten achter, degenen die [6] Ik heb genoemd; deze krachten komen niet van Mij; je ziet, Vassula, door deze Boodschappen toon Ik hun moorddadige plannen tegen Mijn Kerk, Ik toon hun bedrieglijke plan aan de wereld; daarom willen velen van hen Mijn Woorden inmetselen die aan jou zijn gegeven in deze Boodschappen; 

Maar ik ben een arme stakker en geen kampioen in verdediging. Ik ben gediscrimineerd en onrechtvaardig behandeld. 

wees gezegend alle dagen van je leven, alleen al hierom!

ofschoon beide soorten vervolgers [7] je eer en je integriteit roven, ben je Mijn Lofzang geworden; als zij[8] niet de machtige werken herkennen die Ik door jouw nietigheid doe, bid voor hen dat Ik de sluier van hun ogen haal …

Ik zal je reis met jou voltooien en Ik zal doorgaan je staf te zijn, je lamp en je dronk; wees niet bang als je wordt aangevallen, je zult grote kracht hebben als je Mij vreest en Mij eert en als je zult doen wat Mij behaagt;

Ik, Ikzelf, zal toebereiden wat je nodig hebt voor deze reis en Wij, de Twee Harten,[9] zullen samen met jou gaan, met vastberaden tred, en de benden van de kwade krachten woedend maken terwijl Wij hen voorbijlopen, een bedreiging voor hen wordend als Wij vorderen; We zullen hun stad van kwaad bestormen en deze kwade krachten zullen Mij, jullie God, onder ogen moeten komen, in al Mijn Goddelijkheid;[10] vandaag woeden ze als wilde beesten omdat ze weten dat Onze Triomf[11] spoedig komt; stel je vertrouwen in Mij en wees als een luid klinkend boek;

Ik heb nog meer te zeggen, maar voor vandaag is dit genoeg voor jou; Ik heb je lief, dierbare ziel, en Ik zegen je; ic;


[1] 23  gebedsontmoetingen over geheel de V.S. waar ik in 20 dagen voor veel toehoorders, waaronder priesters, heb gesproken

[2] De V.S.

[3] Pater O’Carroll en ik.

[4] Ik verstond ook Kerk.

[5] Hij wist dat ik iets wilde zeggen.

[6] Jezus maakt een duidelijk verschil tussen een gebruikelijke vervolger wiens hart is verhard en de 'andere krachten' die voortkomen uit de duisternis; met andere woorden: 'kwade krachten'.

[7] De gebruikelijken met harten van steen en de machten der duisternis.

[8] Al degenen met verharde harten.

[9] Het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria.

[11] Triomf van de Twee Harten.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message