DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Verlies Mijn Vrede Niet En Blijf Sterk

12 december 1996 

(V.S.) 

Heer, laat mij me aan U vastklampen,
opdat U mij  te hulp komt; 

ik heb U lief en ik dank U,
en prijs U omdat U mij toestaat Uw Naam te kennen
zodat ook ik beschermd mag zijn; 

in Uw grote liefde,
antwoordt U mij telkens wanneer ik Uw Naam aanroep; 

God, U moet zeer worden gevreesd
vanwege Uw Macht. 

Moge U mij Uw mildheid tonen als ik het moeilijk heb;
laat Uw glimlach op mij rusten
om aan de naties te laten zien dat U met mij bent; 

vrede zij met je; spreek in Mijn Naam en wees niet bang; stel je vertrouwen in Mij;

Mijn majesteit bedekt de hemelen en zelfs als je land vandaag in angst is  vanwege zijn ongerechtigheid, Mijn majesteit en Mijn schittering zullen je land[1] bedekken en alle kwaad zal worden onthuld, aangezien het kwaad zich nu verbergt in de duisternis van de aarde; wees niet bang; wees opgewekt en verheug je want Mijn triomf over de kwade machten is nabij;

dus, ga, Mijn dochter en laat niet na te spreken als het goeds teweegbrengt; win zielen voor Mij, wees Mijn net; laat Mij je opnieuw uitwerpen; doe alles wat je kunt en Ik zal de rest doen; beloof Mij trouw te blijven en dien Mij in een geest van vroomheid en standvastigheid; Ik zal je nooit in de steek laten en Ik zal je niets weigeren dat de zondaars tot bekering zou brengen en tot verandering van hart;

je zult daarom, vóór je, Mijn bescherming vinden; de laster en de vervolgingen die je verdraagt omwille van Mij, zo edelmoedig, verheerlijken Mij; de manier waarop de mensen je behandelen met kwaadaardigheid en hatelijkheid en wat jij in stilte verdraagt voor Mij je Verlosser, ontroert Mij tot tranen; iedereen slijt tenslotte, net als kleren slijten, maar jullie ziel leeft voor eeuwig; jullie verworvenheden in Mijn Naam zullen nooit verslijten en jullie ziel zal tenslotte worden beloond;

verlies Mijn Vrede niet en blijf sterk, altijd grijpend naar de onderrichtingen van de Wijsheid; heb nu een gelukkig hart en vul het met de vreugde die Ik in Mijn Hart heb, gevuld door al diegenen die naar Mij, je God, verlangen; 


[1] De Triomf van de Heer.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message