DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Kom En Verneder Jezelf En Heb Berouw

4 augustus 1996 

Kom, laten wij een weg openen voor de Ruiter op de Wolken,
laat onze gebeden Zijn ladder zijn;
daal nu neer, mijn Heer, en wees met ons. Maranatha! 

Ik geef je Mijn Vrede; hoor Mij: Mijn Heilige Geest, driewerf Heilig, Gever van Leven en Troon voor de armen van geest, roept vandaag uit:

“kom! kom jullie allen die naar Mij verlangen en dorstig zijn naar gerechtigheid! je kunt niet Mijn kind zijn tenzij je bent gezoogd aan Mijn rijkdommen! ach! zovelen van jullie zijn gebonden door de ketenen van wellust en duisternis! toch, Mijn Heilige Geest kan jullie vullen waar jullie tekortschieten, zodat Mijn Woord, in al Zijn glorie en soevereiniteit in jullie kan wonen …

“ieder die verkeerd heeft gedaan, kom! kom en verneder jezelf en heb berouw, zodat Mijn Ogen zich in jou mogen verheugen; ieder die niet heilig leeft, kom! kom tot Mij en heb berouw! Ik zal je een nieuw hart geven; ieder die nog gehecht is aan de wereld, roep Mij aan en vraag Mij je ketenen los te maken! waarom houden jullie jezelf geketend aan deze wanordelijke wereldse geneigdheden die jullie ziel aantasten? jullie sieraad zou een innerlijke zuiverheid moeten zijn, jullie sieraad zou oprechtheid moeten zijn, zodat Mijn Heilige Geest niet voor jullie terugschrikt

“wee jij die de kracht hebt verloren om te verdragen; [1]heb je niet gehoord: ‘zij die de Heer vrezen doen hun best Hem te behagen;’[2] als je dit niet wist, kom, verneder jezelf, volg Mij en laat je liefde groeien in Mij zodat jouw hart zich nooit meer afwendt;”

ach … Vassula, Mijn kind, zeg tot Mij; 

“Jezus Christus,
U bent mijn Leven,
U bent mijn Rots,
U bent mijn Redding,
U bent mijn Boogschutter.”

en Ik zal je antwoorden: 

Mijn kind,
je bent van Mij,
je bent Mijn zaad,
je bent Mijn vreugde,
je bent Mijn doel,
waarop Ik
zegen op zegen werp
met als enig oogmerk: je te redden … 

kom, onthoud, Ik ben altijd met je! Ik, Jezus Christus , zegen jullie allen! 


[1] Si. 2:14.

[2] Sirach of Eccl. 2:16.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message