DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Heb Je Geroepen Tot Een Leven Van Vrede

2 augustus 1996 

Ik bemin U, Heer;
ik zal Uw Naam nogmaals danken,
want U bent mijn God, mijn Vriend en mijn Alles;
ik dank U voor al Uw mysteries,
ik dank U voor het wonder van Uw Werken,
ik dank U voor Uw Reddingsplan; 

laten wij allen de daden van onze Koning vieren! 

kom, Mijn Vassula, Ik geef je Mijn Vrede … ja, want Ik heb je geroepen tot een leven van vrede; Ik heb de mens geschapen om Mijn heerlijkheid te weerspiegelen want Ik heb hem gemaakt naar Mijn gelijkenis; Ik heb de mens geschapen om woorden van wijsheid en kennis te uiten; Ik heb hem geschapen om de gaven van Mijn Heilige Geest te verwerven; heb je niet gelezen: “elke gave is voor jullie welzijn, en zoals de genade zich verspreidt, zo zal ook, tot Mijn glorie, dankzegging overvloeien onder meer en meer mensen;”[1]

O schepping die Ik tot dwaasheid toe bemin! hoewel je de dood nabij bent, ben Ik hier, om je dag na dag te vernieuwen! wees dan nu in Mij geworteld, en stroom over van dankzegging; verlang naar de dingen die van de hemel zijn, waar Ik ben en waar je thuishoort; laat je fundamenten geworteld zijn in liefde, geloof en hoop; onderhoud Mijn Wet en de gezonde onderrichtingen die Ik je heb gegeven; jullie leven temidden van wolven, Mijn lammeren, maar Mijn Heilige Geest is met jullie om voor jullie te zorgen; wees niet bang, Ik ben ook met jullie; blijf standvastig en wees niet bang; de Ogen van de Vader rusten op jullie … en Wij, in Onze Drie-ene Heiligheid, zullen jullie behoeden tot het einde toe … wees één! 


[1] 2 Kor. 4:15.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message