DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Blijf Mij Trouw

8 november 1995 

Heer,
Koning vanaf het begin en Meester van alle dingen,
ik ben vlees van Uw Vlees, gebeente van Uw Gebeente,
U bent in mij en ik ben in U,
wat een vreugde, wat een verrukking
te weten dat ik U bezit en dat U mij bezit!
Ik behoor aan U en U, mijn Koning, behoort mij! 

U bent de ware Wijnstok
en ik ben een van Uw ranken,
ik ben Uw rest,
wat een vreugde één met U te zijn!
En ik ben van plan in U te blijven
zodat U in mij blijft.
O wat een geschenk van Uw Geest!
Alleluia! 

Leg Uw Plannen voor, o Heer,
en ik zal wat dan ook aannemen wat U mij aanbiedt;
nu ben ik dapper,
maar is het lijden dat U van mij verlangt?
Ik zal wat dan ook aannemen wat U mij geeft,
alles  wordt zo mooi als het van U komt! 

Kom! Kom en regeer in mij,
U bent de Bron van mijn geluk!
Nodigt U mij uit deel te hebben aan Uw Beker?
Een Beker waaraan Uw Goddelijke Lippen hebben genipt?
Mijn God! mijn God, ik tril van emotie en verrukking;
O Liefde! U hebt mij verleid! 

Mijn Eigen Hart zwelt van emotie, omdat je Mij op deze wijze aan je tafel hebt genodigd … vertrouw Mij; Ik ben van de Hemel en geen schepsel zal in staat zijn Mij in jou te overweldigen; Ik ben zeer levend in jou; niemand die leeft in de wereldse koninkrijken en degene[1] die over hen heerst zal in staat zijn Mijn Heerschappij in jou omver te werpen;

Ik ben God driewerf heilig, wees dus niet bang; herinner jij je wat Ik je eens heb gezegd? Ik heb je gezegd dat van Mij bekend is dat Ik koningen en koninkrijken ten val breng als ze een obstakel worden op Mijn weg; alles wat Ik nu van je vraag is trouw; blijf Mij trouw; kijk niet naar links noch naar rechts; Ik zal je helpen; verheug je, Mijn vriendin, want Ik heb je geëerd door je uit te nodigen Mijn Beker te delen, de Beker van jullie verdeeldheid en de onoprechtheid van jullie harten …

nu, jij en Ik naderen de tiende verjaardag van “Waar Leven in God”; vat moed, Mijn dochter, en raak niet beledigd als de wereld[2] je eer onthoudt; blijf  voortdurend in orde ten opzichte van Mijn Kerk en je zult Mijn gunst genieten; wees altijd bereid Mijn oproepen te beantwoorden door te zeggen: "hier ben ik, Heer", en je Schepper zal op je schijnen;

Keuze van Mijn Vader, val niet in bekoring; leer waar kennis is te vinden; waar volharding, waar wijsheid zijn en leven; in je stilte zul je al deze dingen vinden en meer, in Mijn Heilige Geest; geniet ervan te bewegen in Mijn Geest, als een vis in het water; buiten dit water, zul je sterven en uitdrogen; blijf dus in Mijn Geest en adem in Mijn Geest en je zult leven;

wees gelukkig! Ik heb je verzorgd en opgevoed om veel zielen tot Mij te brengen; velen van hen zijn nog onwillig om tot Mij terug te keren ... wat een medelijden heb Ik met hen! Ik ben in doodsstrijd en lijd, als Ik zie hoe zij zich totaal niet bewust zijn van de gevaren die hen omringen;

ach … Vassula, neem deel aan Mijn lijden, vergezel Mij in Mijn doodsstrijd, troost Mij en geef Mij rust … 

Ik bemin U, Heer, wat kan ik nog meer doen? 

bemin Mij, dit troost Mij; - vóór jou kunnen er serpenten zijn die je willen slaan en op je wachten; maar ofschoon zij een doorzichtigheid hebben aangenomen zodat men ze niet direct herkent, zal Ik je ogen geven om ze te zien; wees niet bang, want Ik ben met je; niet één van hen zal in staat zijn je te treffen; tenslotte zal het ene serpent het andere[3] verslinden! ja! zoals in het visioen dat Ik je heb gegeven;

kom, Ik bemin je en zegen je; 


[1] Satan.

[2] Verschillende kranten belasterden mij.

[3] Zoals in mijn visioen van 29 januari 1989.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message