DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Een Menigte Zal Opstaan Om Je Neer Te Slaan

10 november 1995 

Glorie zij God in de hoogste der hemelen,
Glorie zij Hem die mijn ziel
uit de ingewanden van deze aarde heeft getrokken,
Glorie zij het driewerf Heilige Licht,
uit welks macht alle dingen tot bestaan kwamen;
Glorie zij God, onoverwinnelijk,
onvergelijkbaar in Zijn Autoriteit,
Glorie zij de Onsterfelijke
in Wie wij onsterfelijkheid vinden;
moge Uw Adem, Allerheiligste,
die pure uitstroming van Uw Glorie is,
ons nieuw leven inblazen, ons vernieuwend
tot een glorieus Lichaam.
Amen. 

vrede;

Mijn kind, luister: zij die je vandaag meedogenloos behandelen, zullen Mij op zekere dag onder ogen moeten komen om Mij rekenschap te geven ... zij zullen het dan niet wagen te zeggen: "wat hebben wij verkeerd gedaan?" want Ik zal ze de indrukwekkende wonden laten zien die hun arrogantie Mijn Lichaam heeft toegebracht en naargelang de geseling die Ik dagelijks van hen ontvang, zal Ik hen veroordelen … het tienvoudige zal hun worden aangerekend;

Mijn kind, gelijkenis van Mijn Beeld, jij bent inderdaad de meest gekwelde boodschapster op aarde, maar ook de meest bevoorrechte; Ik heb je bevoorrecht met Mijn Doornenkroon, Mijn Nagelen en Mijn Kruis; Ik heb je opgewekt om Mijn machtig Teken van afwijzing te zijn; de afwijzing van Mijn Liefde ... ach, zo velen van jullie zijn opgesloten in dezelfde slaap …

- luister, Vassula, Ik zal je een klein geheim vertellen: in deze dagen van beproeving voor jou, heb Ik veel zielen tot Mijn Hart getrokken en Ik heb ook veel zielen bevrijd uit het vagevuur die voor vele jaren waren gebonden! zie je? niets is tevergeefs; ach! Mijn Hart is nu als in brand, want door jouw lijden kan Ik grote dingen doen!

Mijn kinderen doen geen boete zoals Ik van hen verlang, dus viel Mijn Oog op jou, wetend dat jij de smeekbeden van je Verlosser niet zult afwijzen en dat jij jezelf zult toestaan te worden verpletterd door hen die om gerechtigheid en vrede roepen maar juist het tegenovergestelde doen;

laat de hele wereld zich nu verheugen en geloven dat ze de “bittere plaag” hebben overwonnen, laat ze geloven dat ze je tot zwijgen hebben gebracht; ja, een menigte zal opstaan om je neer te slaan, zoals een menigte was opgestaan om Mij neer te slaan en Mij te kruisigen; veel valse getuigen zullen in de laatste minuut verschijnen en valselijk tegen je getuigen, zoals zo velen opstonden om tegen je Verlosser vals te getuigen! inderdaad, ze zullen met geweld hun beschuldigingen opdringen aan on­schuldig bloed, zie je?

wat ze Mij hebben aangedaan, zal ook jou worden aangedaan, maar binnen de maat die jouw ziel kan dragen; de bespotting zal doorgaan, door bij hoog en bij laag rond te bazuinen dat jij een valse profeet bent, zoals toen Mijn bewakers Mij bespot hebben door Mij te slaan, Mij te blinddoeken en om beurten te slaan, en dan te vragen: "speel de profeet, wie heeft je geslagen?" je zult de verliezer lijken voor het oog van de wereld, zoals Ik, je Heer, op Mijn Kruis leek; al deze dingen zullen op je weg komen zodat de woorden van de Vader worden vervuld;

- Ik ben de Verrijzenis en Ik zal alles tot leven brengen wat Ik door jouw hand geschreven heb, zodat iedereen mag geloven dat “Waar Leven in God” niet werd geschreven door vlees maar door de Geest van Genade; duisternis en verdriet zouden niet door jou gevoeld moeten worden, want Ik heb je verborgen in Mijn Heilig Hart; - Mijn kleine ziel, laat Mijn Majesteitelijke Stem gehoord worden, en wees niet bang voor het lawaai om je heen; de Lippen van Mijn Vader vloeien over van woede vanwege de onboetvaardige zondaars en Zijn woede zal worden getoond door een dreigende blik van verterend vuur; waarom, Hij heeft het aangekondigd niet lang geleden, door je Moeder, aan de boodschapster[1] van Akita;[2] tenslotte, zal de aarde haar oren openen en haar hart zodat er redding verschijnt, en Ik zal triomferen samen met het Onbevlekte Hart van jouw en Mijn Moeder;

- vat van Mijn kwellingen, Ik zal je voldoende kracht geven om je zending te volbrengen met waardigheid die Mij zal verheerlijken; Mijn Liefde voor jou bedekt  je, wees dus niet bevreesd, “lo tedhal”…

Ik, Jezus Christus, ben met je nu en altijd; 


[1] Zuster Agnes.

[2] In Japan.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message