DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Het Is Mijn Vurig Verlangen Dat Het Westen En Het Oosten Elkaar Ontmoeten
Er Zal Een Volkstelling Plaatsvinden Zonder Mij Te Raadplegen

5 oktober 1994 

Mijn Vassula, volg Mijn voorschriften op; Mijn voorschriften zijn: Mijn rijkdommen onthullen aan heel de mensheid en Mijn Geest toestaan je enige Gids te zijn; verlies de moed niet, Mijn Liefde zal je ondersteunen; luister en schrijf:

het is Mijn vurig verlangen dat het Westen en het Oosten elkaar ontmoeten; Ik heb deze twee zuilen[1] van Mijn Kerk nodig om samen te komen en Mijn Kerk te versterken; Mijn Kerk kan niet standhouden met slechts één zuil; Ik heb ze gemachtigd Mijn Kerk te beschermen; maar nauwelijks was Ik naar de Vader teruggekeerd, of jullie waren verdeeld, en Mijn Lichaam werd verscheurd door de hand van de schepselen die Mijn Vader had geschapen; sindsdien werd Ik geschokt door de aanblik van verschrikkelijke dingen;

vandaag raakt Mij ten diepste elke fijngevoeligheid van de kant van Mijn schepselen om Mijn wankelend Huis te herstellen; over elke stap in de richting van de eenheid, verheugt zich heel de hemel; elk gebed dat gebeden wordt voor het herstel van Mijn Lichaam, vermindert de toorn van Mijn Vader; bij elke bijeenkomst in Mijn Naam voor de eenheid wordt Mijn Zegen uitgestort over hen die deze bijeenkomst bijwonen;

Mijn Ogen waken over hen die Mij beminnen en die, ondanks hun onvolmaaktheid, Mijn brandende verlangens ten uitvoer brengen; kom dan samen, en dek samen de Tafel om Mij te eren; jullie kennen de smaak van Mijn Beker en Mijn Brood; jullie beiden hebben Mijn Maaltijd geproefd; de derde tong echter kent Mij nog niet ten volle, maar jullie, jullie hebben Mijn Traditie bewaard, jullie zijn onwankelbaar[2] geweest; hebben jullie niet gehoord: “broeders en helpers zijn goed in tijden van nood, maar nog beter is, een reddende weldaad”;[3]

bespoedig de dag, tot Mijn Glorie; uit het Oosten zal Ik een edelmoedig hart zich laten haasten dat in zijn trouw een overeenkomst van vrede met het Westen zal bezegelen; Mijn Heerschappij was in tweeën gesplitst en daarna in splinters … hoe glorierijk waren jullie in je vroegere dagen!

kom en herbouw Mijn Huis tot Één, door de data van Pasen samen te voegen … er zijn twee Zusters waarin Mijn Ziel zich verheugt en die Mijn Ziel bemint, ofschoon omringd door een schare van hun broeders die niet naar hen wilden luisteren, zelfs al is hun ziel[4] nooit zo dicht bij de dood geweest, ze wilden niet luisteren; Ik, Ikzelf, zal daarom die twee samenbrengen om Mijn Naam te eren en Mijn Naam uit te spreken rond één altaar, en direct daarna zullen de broeders allen tesamen de ceremonie voltooien;  

Ik heb met ongenoegen gekeken naar deze gebeurtenissen in Mijn Huis en Ik zeg jullie: een verrader zal Mijn Wet en Mijn Traditie aan banden leggen en de zuil onderwerpen die Mij in het Westen eerde; er zal een volkstelling plaatsvinden zonder Mij te raadplegen; hun harten zijn erop gericht deze zuil te verwijderen voordat Ik de zuil van de Kerk van het Oosten samenbreng en Mijn wankelend Huis versterk, zij zijn vastbesloten te erven wat hun niet toebehoort; hoe kunnen zij vergeten dat Ik elk hart onderzoek om te weten wat het beraamt? Mijn Geest verlangt ernaar jullie bijeen te brengen, opdat Mijn volk, dat vandaag in duisternis wandelt, Mijn Licht zal zien, en degenen die in de vallei van de dood liggen mogen verrijzen;


[1] Het Westen en het Oosten.

[2] Onwankelbaar op de Traditie.

[3] Ecc. 40:24.

[4] De ziel van de broeders.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message