DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Onze Twee Harten Zullen Weer Worden Doorboord
Gehoorzaam Deze Herder Wat Er Ook Gebeurt

3 oktober 1994 

Vassula-van-Mijn-Passie, leef voor Mij; dit zou nu werkelijk het doel van je leven moeten zijn; Ik zal je vijanden, die ook Mijn vijanden zijn, tot as op de grond maken; O stof![1] niettemin met een ziel, waarom doen jullie Mij zoveel verdriet? zou het kunnen zijn dat jullie je erfenis niet meer willen? ach … Vassula, wat heb Ik een verdriet om deze generatie; Ik strek Mijn Hand naar hen uit in hun wildernis, Ik kom naar hun verdorde ziel om haar te doen herleven, maar ze schijnen Mijn reddende Hand nooit te zien …

kom, teer meisje, en profeteer in Mijn Naam en vertel aan Mijn volk van Mijn nieuwe verbond, dat de dagen nu gaan komen waarop Onze Twee Harten weer zullen worden doorboord; Mijn vijanden zullen Mijn Heiligdom, Mijn Altaar en Mijn Tabernakel bestormen om hun rampzalige gruwel op te richten; er gaat een tijd van grote nood komen, zonder weerga sedert het ontstaan van volkeren; door geweld en door verraad zullen ze Mijn Huis binnendringen;

de Rebellie is al aan het werk, maar in het geheim, en degene die haar tegenhoudt moet eerst worden verwijderd voordat de Rebel openlijk Mijn Heiligdom ontheiligt;

Oh hoe velen van jullie zullen vallen door zijn vleierijen! maar de Mijnen zullen niet wijken, in plaats daarvan zullen ze hun leven geven voor Mijn zaak; Ik zeg jullie met tranen in Mijn Ogen: Mijn volk, jullie zullen "door deze indringer door vuur worden beproefd"… zijn belegeringswerk breidt zich al uit in de wereld;[2] de leeuw heeft zijn hol verlaten …

luister deze keer en begrijp: de indringer is een geleerde, deze geleerden die het Beest volgen en die Mijn Godheid, Mijn Verrijzenis en Mijn Tradities ontkennen; deze zijn het waarover de Heilige Schrift zegt: "opgeblazen van trots heb je gezegd: ik ben een god; ik zit op de Troon van God, omringd door de zeeën; ofschoon je maar een mens bent en geen god, verbeeld jij je de gelijke van God te zijn …”[3] 

vandaag, Mijn dochter, heb Ik een onverdeeld hart gevonden, een hart waarop Ik deze geheimen kan schrijven die verzegeld waren, omdat ze nu zeker in vervulling zullen gaan; dus sta Mijn Hand toe de volgende woorden in je hart te prenten, dochter:

als hij, die de macht van het heilige volk verplettert, plaats zal nemen op Mijn Troon, samen met die handelaren in Mijn Tradities, zal zijn aanwezigheid als een God worden verheven in het centrum van Mijn Heiligdom; Ik had jullie gewaarschuwd, Ik waarschuw jullie nog steeds, maar velen van jullie luisteren zonder te begrijpen … vandaag bouwen jullie, maar Ik zeg jullie, jullie zullen niet in staat zijn je werk te voltooien … open jullie ogen, jullie allen, en kijk naar de samenzwering in Mijn Huis … samenzwering en verraders gaan samen: iemand die Mijn tafel deelt rebelleert tegen Mij en tegen alle machten van Mijn Koninkrijk;

Ik vertel jullie dit nu opdat, wanneer de tijd komt, jullie Mijn woorden ten volle zullen begrijpen en zullen geloven dat Ik, God, altijd al de Auteur ben geweest van deze oproepen;

Ik zal jullie nu iets zeggen dat geheim voor jullie was; Ik zal nieuwe dingen aan jullie openbaren, dingen die voor jullie verborgen en onbekend zijn: velen van jullie zullen hun geloof verliezen en deze handelaar eren, want hij zal vleierij gebruiken, en hij, samen met de mensen van een vreemde god, de geleerden van jullie dagen, degenen die Mijn Godheid, Mijn Verrijzenis en Mijn Tradities verwerpen, zij zullen Mijn Offer vertrappen; omdat het hart van de mens zwak is, zullen velen hem aanvaarden, want hij zal hen grote eer bewijzen zodra hun hart hem erkent;

Mijn Kerk zal alle lijden en verraad moeten ondergaan die Ikzelf heb ondergaan, maar de Schrift zal nogmaals in vervulling moeten gaan, waar ze zegt: "Ik zal de herder doden en de schapen zullen worden verstrooid;"[4] gehoorzaam echter aan deze herder wat er ook gebeurt, blijf trouw aan hem en aan niemand anders; jullie herder zal worden gedood …

en het weeklagen van Mijn volk zal de hemelen doordringen; als Mijn stad niets anders meer zal zijn dan een hoop puin, zal de aarde gespleten worden, scheuren en schudden;

terwijl dit alles voor jullie ogen gebeurt, zal er een vonk opspringen uit het Oosten; een trouwe hand zal zich uitstrekken vanuit het Oosten om Mijn Naam, Mijn Eer en Mijn Offer te verdedigen; terwijl er godslasteringen uit de muil van het Beest zullen stromen, zal er een hart uit het Oosten worden geofferd om deze Broeder te redden die de prooi zal zijn van de Boze; en terwijl er verdragen zullen worden geschonden, profeten afgewezen en gedood, zal er een nobele stem uit het Oosten worden gehoord: “O Onweerstaanbare, maak ons Uw Naam waardig; moge U ons verlenen één te zijn in Uw Naam …”

Satan is onderweg naar Mijn Troon; roep nu jullie gemeenschappen bijeen en zeg hun dat wanneer de tijd komt Ik, Jezus, jullie wonden zal verzorgen;

onze Twee Harten zullen jullie enige toevlucht zijn in jullie dagen van rampspoed; door Mij zo teder beminden, luister en begrijp: Ik wil dat jullie moedig zijn; wees niet bang in de dagen van deze grote beproeving, ga door Mijn Woord en Mijn Tradities te verdedigen en aanvaard geen grillige menselijke leerstellingen die Mijn Vijand, met zijn pen, zal toevoegen en ondertekenen; zijn handtekening zal in bloed zijn, bloed van kindertjes die ze gebruikt hebben voor hun moorddadige inwijdingen, deze inwijdingen voor zijn bekroning![5]

en wanneer jullie, Mijn vrienden, allen op de Dageraad zullen wachten, terwijl verdragen zullen worden geschonden en de Rebellie haar hoogtepunt zal bereiken, sla dan jullie ogen op en kijk naar het Oosten, kijk uit naar de Dageraad; kijk uit naar het Licht dat uit het Oosten zal opkomen; kijk uit naar de voltooiing van Mijn Plan; terwijl de dorstige mens met zijn uitgedroogde keel naar water zal zoeken, zal Ik, in al Mijn Glorie en Heerschappij, als een Rivier over jullie neerdalen met Mijn Nieuwe Naam; 


[1] Jezus riep hartverscheurend tot de wereld.

[2] Constante propaganda in diverse kranten, die zeggen dat de Paus erg ziek is, hem voor zijn tijd levend begravend. Dit is een boosaardige manier en hersenspoeling om de weg voor te bereiden voor de vijand om binnen te komen.

[3] Ezech. 28:2.

[4] Zach. 13:7.

[5] "Zijn handtekening zal met bloed worden gezet": omdat zoveel landen de wet op de abortus hebben gelegaliseerd, is het voor Satan gemakkelijker om macht te verkrijgen. Abortus is een verborgen vorm van moord en geeft bijgevolg Satan een cultus, omdat het een menselijk offer is. Om macht te geven en de vijand te helpen, vroeg Satan om deze verborgen vorm van menselijk offer.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message