DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Jullie Gebeden Kunnen Elk Slecht Rijk In Deze Wereld Vernietigen

13 april 1994 

ja! Mijn Vassula, als Ik roep, raak Ik je hart![1] Ik Ben het, Jahweh, steun op Mij en wees niet bang; Mijn Hart is een Afgrond van Liefde en Tederheid;

luister naar Mij: het gras droogt uit, de graszoden zullen allemaal verdorren, weldra zal er niets meer groen blijven; als wij ons niet haasten zal de aarde totaal verwoest zijn; er zijn nu zo weinig overlevenden over[2] … geloof degenen niet die profeteren en zeggen: "alles is nu goed, de vrede ontluikt al onder jullie;" Ik heb deze profeten niet gezonden, en toch profeteren ze in bloed aan volkeren die het brood van het kwaad eten;

het woord van Mijn profeten, dat uit Mijn Mond komt, brandt als vuur, en geen enkele schijnheilige houdt ervan; Mijn woord, indien verkondigd, verbrijzelt, als een hamer beukt het op ruwe harten en verplettert ze; nee, hoe kan Ik zeggen dat er vrede begint te ontluiken, als jullie landen doordrenkt zijn van ongerechtigheid en de lichamen door wormen zijn aangevreten; hoe kan Ik zeggen dat liefde jullie harten heeft bewogen, als jullie tongen gespleten zijn en godslasteringen uiten tegen Mijn Geest? jullie landen zijn vol van prostitutie,[3] nee, ze eren Mij niet als hun Vader, maar onteren Mij zonder ophouden … en de nacht heeft jullie bedekt zonder dat jullie het hebben gemerkt; hij kroop als de dood over heel de aarde; hoe kan Ik dan zeggen: "jullie verheerlijken Mijn Naam?" hoe kan Ik dan zeggen, "jullie heiligen Mijn Naam?" als jullie hele wezen nacht is?

Ik zend de ene engel na de andere om Mijn woorden te doen weerklinken en door jullie doofheid heen te breken, ach … maar zovelen van jullie beoordelen ze naar menselijke maatstaven, want er dringt niets tot jullie door vanwege jullie verruwde harten; inderdaad, het uur is gekomen waarop de Dood het Leven vervolgt; jullie verjagen mijn engelen van jullie erf, dat in feite van Mij is, terwijl jullie hen misbruiken, als bedriegers behandelen en, dikwijls op wrede wijze, proberen jullie hun geest samen met de Mijne te doden, denkend een heilige plicht tegenover Mij te vervullen; maar jullie zullen geen macht over hen hebben, want de woorden die zij verkondigen zijn Leven en Leven is sterker dan Dood, en Liefde is machtiger dan Kwaad want Mijn Geest is hun Heilige Metgezel die hen begeleidt; waar dus Mijn engelen gaan, is Mijn Geest met hen;

de Boodschap, die Ik vanaf het begin heb uitgesproken, was elkaar te beminnen, vrede te sluiten in Mijn Liefde, heilig te leven en Mijn Naam te heiligen; dit is nog steeds Mijn Boodschap, maar ach, zo weinigen van jullie hebben geluisterd en zich ernaar gedragen … 

- waarom zijn jullie nog steeds aan deze vergankelijke wereld gehecht? Ik heb jullie geleerd je geen zorgen te maken over jullie leven, zou Ik niet zorgen voor wat jullie nodig hebben?[4] Ik zou jullie ziel tooien als jullie Mij dat maar zouden toestaan; vanaf de tijd dat deze Boodschap uitging heb Ik nooit opgehouden jullie tot terugkeer naar Mij op te roepen, tot verandering van leven;

Ik heb jullie om genoegdoening gevraagd, om berouw, om nachtwaken van gebed; Ik heb jullie om wierook gevraagd, wierook uit jullie hart, oh! als jullie eens wisten hoe machtig en groots jullie gebeden kunnen zijn als ze uit het hart komen! jullie gebeden kunnen elk slecht rijk in deze wereld vernietigen, ze kunnen het kwaad ontwortelen en de tien horens[5] breken, die nu de aarde tezamen met Mijn kinderen verslinden; jullie gebeden kunnen kwade krachten overweldigen, hoewel deze krachten machtig zijn; jullie wierook[6] kan deze wereld zuiveren; Ik zeg jullie, gun jezelf geen rust, opdat jullie niet op de proef worden gesteld; wees waakzaam als nooit tevoren;

Ik zal jullie niet verlaten, Ik ben met jullie allen; Ik ben met jullie om jullie te sterken, opdat jullie adem je niet ontbreekt; Ik ben met jullie, Mijn zaailingen, en Ik wacht er slechts op jullie genadig te zijn en jullie over te planten in Mijn tuin van verrukkingen;

zie, Ikzelf neem jullie zaak ter hand om ervoor te zorgen dat jullie niet door de Vijand worden verslonden; en jij, Mijn dochter, sta Mij toe je te gebruiken als Mijn wapen; Ik zal je gebruiken om de kwade koninkrijken van deze wereld te slaan, en hem die ze regeert; de Wijsheid zal je onderrichten; vervul je dagelijkse plichten;

Ik, Jahweh, zegen je; je Vader en je Abba is dichtbij je; 


[1] Als ik een oproep ontvang, voel ik in mijn hart een specia­le, grote vreugde, een hevig verlangen om snel naar God te gaan, alles te verlaten en Zijn Roep te beantwoor­den.

[2] Jahweh spreekt in beeldspraak.

[3] De Vader bedoelt religieuze ontrouw.

[4] Toespeling op Mt. 6:25.

[5] Tien godslasteringen tegen de Tien Geboden van God.

[6] Gebeden uit het hart.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message