DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Schepping, Wees Niet Voor Eeuwig Opgesloten In Dezelfde Slaap

12 april 1994 

Vassula, schrijf: Ik geef je Mijn Vrede; luister naar Mijn Stem: zou jij je Meester willen dienen? 

Ja, Heer, dat wil ik. 

ben je bereid edelmoedig tegenover Mij te zijn? 

Ja, mijn Heer. 

Mijn vriendin, ja, je bent Mijn vriendin en daarom zal Ik jou het brood van begrip te eten geven en het water van Mijn Geest te drinken; Ik zal je toestaan Mijn bedoelingen te kennen en Ik zal het onzichtbare zichtbaar doen worden; schrijf en zeg tegen de volkeren:

schepping, wees niet voor eeuwig opgesloten in dezelfde slaap; Ik ben van plan de heiligheid van Mijn grote Naam aan de hele wereld te laten zien, ja, zelfs aan de heidenen zal Ik de heiligheid van Mijn Naam[1] laten zien;

schepping, het zijn niet de diverse gewassen die jullie voeden en op de been houden, maar Mijn Woord, dat al degenen bewaart die op Mij vertrouwen; daarom vraag Ik jullie allen Mij te naderen, jullie die Mij beminnen en het Koninkrijk erven dat voor jullie is bereid sinds de grondvesting der wereld! zeg niet: "Onze Meester heeft nog de tijd," om dan met zondigen door te gaan; wat doet jullie geloven dat je onopgemerkt kunt blijven in je zonde? als Mijn Wederkomst langzaam komt, wacht maar af, want Hij zal vast en zeker komen; de Meester zal komen op een dag dat jullie Hem niet verwachten;

vandaag toon Ik, omwille van Mijn Heilige Naam, het teken van de Mensenzoon aan de hemel, voor iedereen zichtbaar; is deze Hemelse Banier voor jullie[2] niet genoeg? Mijn Heilige Geest overtreft in glans alle sterrenbeelden tezamen en richt jullie verstand op Hemelse dingen en vult jullie geest met een zuiver licht om jullie de mysteries van Mijn Kennis te doen begrijpen; Mijn Heilige Geest is tot je gezonden, om je te sterken Mijn kind en om de paden van Mijn volk recht te maken; Ik stort Mijn Geest zo overvloedig over jullie uit om jullie er telkens weer aan te herinneren dat Ik in Mijn Tegenwoordigheid noch de groten noch de machtigen bewonder, maar de zachtmoedigen en de nederigen; generatie, Ik was ten diepste bewogen door jullie hongersnood,[3] Ik ben nog steeds diep bewogen om jullie allen …

"breng mij terug," roepen sommigen van jullie tot Mij; "breng mij terug en maak mij weer gezond;” maar nauwelijks breng Ik jullie terug tot Mij en maak Ik jullie gezond en vul Ik jullie met goede dingen, of een storm doet jullie weer uit Mijn zicht werve­len, omdat jullie nog niet in Mij geworteld waren … willen jullie in Mij geworteld zijn? bemint dan jullie vijanden, zegen jullie vervolgers en bidt voor hen;

als iemand van jullie nu het woord van het Koninkrijk van de Hemel hoort en het niet begrijpt, hoe willen jullie Mij dan in Mijn Voetspoor volgen? hoe zullen jullie dan in Mij geworteld zijn? keer je tot Mij, grijp Mijn Hand en sta Mijn Geest toe in jullie te ademen en jullie te doen herleven; deze Adem, die pure uitstraling van Mijn Heerlijkheid is; en in plaats van een steen zal Ik jullie een hart geven, en vanuit jullie lijdzaamheid zal Ik jullie doen herleven en jullie een levende geest inblazen; in tegenstelling tot de door jullie zo erg slecht verrichte inspanningen, zal Ik jullie geest beminnelijkheid en tederheid voor elkaar laten tonen … wees op jullie hoede, anders zullen jullie harten verhard worden door onverschilligheid en slecht­heid;

willen jullie Mij volgen? wees dan Mijn echo die weerkaatst van de Hemel naar de aarde; behandel elkaar niet slecht, bemin elkaar, dit is vrijheid, en jullie ontvangen haar van Mijn Geest; wees niet een beeld van de duisternis dat dan verwacht vrede te krijgen;

ach generatie … er komt een uur waarop de Vijand jullie allen zal ziften, in feite is dit uur er al, de Vijand richt versterking na versterking op rondom Mijn Tradities en rondom jullie allen! als hij je zal omsingelen en aan alle kanten zal insluiten, zal hij jullie beproeven in de oven van het lijden; lieg jezelf niets voor en denk niet dat je nog tijd hebt; kijk om je heen zodra iemand, door Mijn Genade, verzaakt aan zijn slechte levenswandel en doet wat rechtschapen is in Mijn Ogen, werpt de Vijand zich op hem, elk middel gebruikend om hem te ontmoedigen, en trekt hem terug in het Dal van de dood … de Vijand rooft hem terug en graaft voor hem een dieper graf … daarom roep Ik zonder ophouden tot je, met tranen in Mijn Ogen, zoals Ik eens weende over Jeruzalem: "als je op jouw beurt op deze dag maar de Boodschap van Vrede had begrepen! maar helaas, het is voor je ogen verborgen! en dat alles omdat je noch de Tijden noch je gunstige gelegenheid hebt erkend toen Ik barrevoets en in zakken gekleed in je kamer kwam om het aan te bieden!" generatie, je hebt tot op deze dag Mijn Wil niet begrepen; zeer weinigen hebben Mijn Wil begrepen … generatie, je bent nog vol boosaar­digheid;

verblijf in Mijn Licht en je zult in Liefde verblijven; blijf in Mijn Liefde en je zult vrucht dragen in Mijn Liefde; zie je hoe de Geest van Waarheid Zijn Licht aan de hemel doet flitsen? maar zo velen van jullie hebben niet begrepen wat deze tekst in de Heilige Schrift betekent: "de steen die de bouwlieden hadden verworpen is de hoeksteen[4] geworden"; heb Ik niet gezegd, dat ieder die op deze steen valt, verpletterd zal worden en ieder op wie hij valt verbrijzeld[5] zal worden?

verlies niet de staat van genade, die jullie eens ontvangen hebben, door jezelf te beschouwen als rechtschapen, niemand is goed behalve God … oordeel de zondaar niet door te zeggen: "hij weet niets van de weg van vrede noch van rechtschapenheid;" laat deze dingen aan Mij over - Ik ben de enige Rechter;  vraag Mij voor jullie te zorgen en Ik zal het doen; jullie smeekbeden zullen tot in de wolken reiken.; vraag! en Ik zal jullie redden … de Barmhartigheid staat aan jullie deuren, twijfel nooit aan Mijn Liefde;

Ik zegen jullie allen en laat de Zucht van Mijn Liefde op jullie voorhoofd achter; 


[1] "Ik begreep op een speciale verborgen wijze dat de Heer hier een toespeling maakte op Mt. 24:30: “Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel ver­schij­nen; dan zullen ook alle volkeren van de aarde op hun borst kloppen".

[2] Jezus bedoelt Zijn Heilige Geest, een figuurlijk teken vóór het zichtbare Teken aan de hemel.

[3] Geestelijke verhongering.

[4] Ps. 118:22.­

[5] Lc. 20:18.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message