DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Behandel Je Lichaam Streng En Laat Het Niet Toegeven Aan Haar Begeerten
De Wereld Heeft Mijn Heerlijkheid Verruild Voor Een Waardeloze Imitatie

19 april 1992 

Steden zijn verrezen door een enkele Zegening uit Uw Mond,
vervallen altaren zijn herbouwd door slechts een oogopslag van U,
en de doden komen tot leven door een enkele ademtocht van U
om Uw Heilige Naam te verheerlijken,
en allen die U hebt bedekt met Uw stralende dauw
hebben vrede met U gesloten,
maar alles is vernield door de mond van de boosaardigen.
De dood verheerlijkt U niet,
het is de levende die U dag en nacht prijst. 

je hebt het goed gezegd, dochter, de prijs van de overwinning is aan jullie[1] allen; verdubbel je gebeden, je offers en je vasten; behandel je natuurlijke verlangens van het vlees met hardheid; behandel je lichaam streng en laat het niet toegeven aan haar begeerten; laat je lichaam je gehoorzamen; wees in voortdurend gebed tot Mij en houd Mij in gedachten bij elke richting die je inslaat; Ik ben je God;

bid voor je broeders en zusters die een valse godsdienst[2] volgen, een vals beeld van Mij; de duivel is woedend op jouw generatie geland; deze sekten werden voorspeld in de Heilige Schrift; Vassula, deze valse godsdiensten hebben zich in Mijn Kerk[3] verspreid als kanker in een lichaam; deze sekten zijn de kanker van Mijn Lichaam; ze kunnen beweren dat de ware wijsheid in hen te vinden is, maar Satan probeert zo mogelijk de hele wereld te bedriegen, zelfs de uitverkorenen;

de koppige weigering van de wereld om berouw te hebben heeft haar tot dwaling gebracht; jouw generatie heeft Mij gekend, toch heeft ze geweigerd Mij te erkennen; zij verkoos in haar verduisterde geest de leerstellingen van Satan te volgen; Ik heb Mijn Vrede aangeboden maar de wereld heeft Mijn Vrede afgewezen; in plaats daarvan heeft de wereld Mijn Heerlijkheid verruild voor een waardeloze Imitatie, ze heeft Mijn Eeuwigdurend Offer verruild voor de gruwel van de verwoesting: 

de geest van rebellie 

gegeven door de Rebel;

de wereld heeft Mijn Godheid verruild voor een waardeloze imitatie: een sterfelijk mens, ze heeft de Goddelijke Waarheid opgegeven voor een Leugen; maar, het is gezegd[4] dat op het einde der Tijden Satan aan het werk zal gaan; er zullen alle soorten wonderen en een groot aantal bedrieglijke vertoningen van tekenen[5] en voortekenen zijn en alle mogelijke kwaad dat diegenen kan bedriegen die bestemd zijn verloren te gaan, omdat ze de Liefde van de Waarheid niet zouden  begrijpen die hen had kunnen redden;

dit is de reden waarom Ik een macht zend om hen te misleiden en hen te laten geloven wat onwaar is; om allen te veroordelen die weigerden in de waarheid te geloven en in plaats daarvan de boosheid hebben gekozen; de macht van de Rebel[6] is zodanig dat hij openlijk aan iedereen zonder enige vrees is ver­schenen; hij is degene over wie de profeet Ezechiël[7] gesproken heeft, degene die opgeblazen is van hoogmoed, degene die beweert God te zijn, degene die de Waarheid naäapt, degene zich beschouwt als Mijn gelijke en zegt dat hij op Mijn Troon zit; de Rebel is inderdaad de Vijand van Mijn Kerk, de Antichrist, de man die de Heilige Drieeenheid loochent;

heb je niet gelezen: "wie loo­chent dat Jezus de Christus is - hij is een leugenaar, hij is de Anti­christ en hij ontkent de Vader zowel als de Zoon, want niemand die de Vader heeft kan de Zoon ontkennen, en wie de Zoon erkent heeft ook de Vader;[8]

deze leerstellingen van Satan leren jullie te geloven in reïncarnatie, terwijl er geen reïncarnatie is; ze houden de uiterlijke schijn van godsdienst op, maar hebben er de innerlijke kracht van afgewezen: de Heilige Geest en de Heilige Communie, Mijn kind; Satan gaat rond, vermomd als een engel van licht, om velen te misleiden en samen met de Rebel[9] zal hij grote eer verlenen aan wie hem willen erkennen, door hun groot gezag te geven en land in pacht toe te wijzen als beloning;[10]

maar voorwaar Ik zeg je, dat de hemel weldra zal opengaan en Mijn Vuur over hen zal neerdalen en hen zal verteren, 

Getrouw en Waar,
Ik Ben,
Rechter en Rechtschapenheid,
Ik Ben,
het Woord van God,
Ik Ben,
De Koning der koningen en de Heer der heren,
Ik Ben, 

en Ik herhaal Mijn Belofte aan jullie:
Ik zal waarlijk weldra met jullie zijn;


[1] D.w.z. de Overwinning hangt van ons af.

[2] Sekten zoals Jehova's Getuigen, New Age, Moon, enz …

[3] Wij zijn allen samen de Kerk van God.

[4] 2 Tess. 2:9-12.

[5] Satan, die God na-aapt, kan zelfs de stigmata geven, zoals hij die gegeven heeft aan iemand van de sekte New Age.

[6] De Vrijmetselarij.

[7] Ez. 28:1.

[8] 1 Joh. 2:22-23.

[9] Dan. 11:39.

[10] Vrijmetselarij.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message