DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Consecratie Aan Het Heilig Hart

26 januari 1992

Vassula van Mijn Heilig Hart, wil je jezelf helemaal aan Mij toewijden?

Ja, mijn Heer, dat wil ik.

zeg dan deze woorden:

Heilig Hart van Jezus,
kom U volledig van mij meester maken,
opdat mijn motieven Uw Motieven zijn,
mijn verlangens Uw Verlangens,
mijn woorden Uw Woorden,
mijn gedachten Uw Gedachten,
en sta mij dan toe me
in de diepste plaats van Uw Heilig Hart te nestelen;
vernietig mij volkomen;

ik, Vassula,
zal Uw Heilig Hart aanbidden uit het diepst van het  mijne,
ik beloof Uw Heilig Hart te dienen met een innerlijk vuur,
ik zal U dienen met nog gloeiendere ijver dan ooit;

ik ben zwak,
maar ik weet dat Uw Kracht mij zal steunen;
sta mij niet toe dat ik U uit het oog verlies,
en laat ook niet toe dat mijn hart naar elders fladdert;

ik, Vassula,
zal uitsluitend Uw Heilig Hart zoeken
en alleen naar U verlangen;

Heilig Hart van Jezus,

laat mij afkerig zijn
van alles wat strijdig is met Uw Heiligheid en Uw Wil;
zift mij door en door,
om er zeker van te zijn dat geen enkele rivaal in mij blijft;
trek vanaf vandaag de banden van Liefde strakker aan
waarmee U mij hebt omgord,
laat mijn ziel dorsten naar U
en mijn hart ziek zijn van liefde voor U;

Heilig Hart van Jezus,
wacht niet,
kom en verteer mijn hele wezen
met de Vlammen van Uw vurige Liefde;
wat ik ook voortaan zal doen,
zal slechts worden gedaan voor Uw Belangen en Uw Glorie,
en niets voor mijzelf;

ik, Vassula,
wijd mijn leven aan U toe
en vanaf vandaag ben ik bereid
de slavin van Uw Liefde te zijn,
het slachtoffer van Uw Brandende Verlangens en van Uw Passie,
de weldaad voor Uw Kerk
en het speelgoed van Uw Ziel;

doe mijn gelaatstrekken gelijken op die van Uw Kruisiging
door de bitterheid die ik zal ervaren
vanwege de doofheid van de zielen en bij het zien van hun val;
geef aan mijn ziel haar vervulling;

Heilig Hart van Jezus,
bespaar mij Uw Kruis niet,
evenals de Vader U niet heeft gespaard;
beteugel mijn ogen, mijn gedachten en mijn verlangens,
om de gevangenen te zijn van Uw Heilig Hart;
onwaardig ben ik, en ik verdien niets,
maar help mij te leven volgens mijn akte van toewijding
door trouw te zijn en onvermoeibaar Uw Heilige Naam aan te roepen;
laat mijn geest alles afwijzen wat niet U is;

Heilig Hart van Jezus,
laat mijn ziel meer dan ooit tevoren,
de Merktekenen van Uw Lichaam dragen
voor de bekering van de zielen;

Ik, Vassula,
onderwerp vrijwillig mijn wil aan Uw Wil,
nu en altijd;
amen;

en nu wil Mijn Geest in jou rusten; …  Vassula, het bevalt Mij te zien dat jij je tijd aan Mij besteedt; al je offers, gedaan voor Mijn Naam, zijn niet tevergeefs;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message