DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Bid Voor Degenen Die Over Eenheid Praten, Maar Valstrikken Spannen Voor Hen Die Haar Praktiseren

4 augustus 1991 

(Rhodos) 

Heer,
wanneer de tijd komt voor Uw bezoek, zullen wij dan gereed zijn?
Niemand kent de verborgen dingen die U bezit,
en toch, hoe velen zullen doorgaan
met het vervolgen van Uw Boodschap?
Ze verdraaien wat U zegt;
het enige waaraan ze denken is hoe de wereld te bewijzen
dat deze boodschappen duivels zijn,
New Age (sekte) of van een boze geest;
maar mijn Jahweh, die ik aanbid,
ik ben van plan met Uw Kracht
"U mijn dankoffers op te dragen,
want U hebt mij gered van de Dood
om in Uw tegenwoordigheid[1] te wandelen" 

parfum van Mij, leun op Mij; luister naar Mij: roep luid! roep luid en zonder vrees tot de naties:

heb berouw! want de Tijd van Barmhartigheid is bijna voorbij; verander jullie leven en leef heilig, offer en beter jullie leven vóór de Komst van de Heer;

bid, bid voor hen die Mijn Geest onderdrukken, bid voor degenen die over Eenheid praten, maar valstrikken spannen voor hen die haar praktiseren; Ik zal hen rekenschap vragen op de Dag van het Oordeel, want Ik heb geroepen en niemand wilde antwoorden; Ik heb openlijk gespro­ken, toch heeft niemand geluisterd; het Huis dat Ik bezig ben te herbouwen met de prijs van het bloed van Mijn heilige martelaren, blijven zij neerhalen; bid voor de Vrede van Mijn Huis, vrede tussen broeders, voor oprechtheid in het hart, nederigheid en liefde, dan … zal de eenheid bloeien in ieder hart … en Mijn Heilige Stad, Jeruzalem, zal in een verenigd geheel, Mij verheerlijken;

ach Vassula, niets is vergeefs; Mijn Werk dat jou tot laat in de nacht wakker houdt, zal niet tevergeefs zijn; Mijn Woord zal de uiteinden van deze wereld bereiken;

wees gerust, Mijn kind; Ik, Jezus Christus, je Moeder, de heili­gen en je engelbewaarder zijn allen naast je; wees niet bang, je Abba is je Sterkte en je Schuilplaats; je bent Mij zeer kostbaar, Mijn kind;


[1] Ps.56:12-13.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message