DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Plaats Onze Twee Harten Als Een Zegel Op Je Hart
Laat Jullie Hart Als Een Tuin Zijn

2 augustus 1991 

(Rhodos) 

(Voor de Griekse gebedsgroep) 

Jezus, mijn Heer,
gezegend zij Uw Naam.
Moge Uw Heilige Naam
voor altijd en eeuwig verheerlijkt worden. 

Mijn Heilige Naam blijft en zal altijd blijven in al zijn Glorie, 

Moge Uw Hand ons leiden naar de Waarheid
tot de Ene en Enige Waarheid.
Laat niets mij scheiden van deze Waarheid,
die Uzelf ons gegeven hebt. 

je bent leeg tot Mij gekomen en vol heengegaan; Ik heb nooit ontzag gehad voor grootheid of sterkte; Ik, Ikzelf heb je mond gevuld met Mijn Wijsheid zodat je kunt  leren en niet in dwaling vallen; Ik heb je Mijn instructies gegeven zodat je daarin je verdediging kunt vinden; luister nu en begrijp:

plaats Onze Twee Harten als een Zegel op je hart

het Heilig Hart van je Moeder zal je verdediging zijn en Mijn Eigen Heilig Hart je Thuis; met dit Teken als Zegel op je hart, zullen de vossen die Mijn Wijngaarden verwoesten die nu vrucht dragen, gegrepen worden; jullie, Mijn kleintjes, zijn: Onze Wijngaard[1] van Onze Twee Heilige Harten;

kom, Mijn kindertjes en luister: wie van jullie verheugt zich op het Eeuwige Leven? 

- aanbid Mij dan in de luister van Mijn Heiligheid; wees standvastig in jullie gebeden; 

- Satan zal worden geketend door de Rozenkrans;

- wees standvastig in het biechten, kindertjes, om in staat te zijn tot Mij te komen en Mij te ontvangen in de Heilige Eucharistie zo dikwijls als jullie kunnen;

- vast tweemaal per week op water en brood, om eerherstel te geven en offers te brengen;

- kijk niet naar links noch naar rechts, kijk vóór je waar Ik Ben; waarheen Ik dan ook ga zullen jullie gaan, waar Ik dan ook leef zullen jullie leven;

dit, Mijn beminden, zijn Mijn Beginselen; Mijn Woord zou moeten worden genomen als jullie dagelijks voedsel, het is jullie Hemels Brood, het is jullie Leven; kom dikwijls tot Mij en wijd jezelf toe aan Mijn Heilig Hart en Ik zal over jullie ademen en jullie tot de Mijnen maken om Mijn Woord te verspreiden tot aan de vier hoeken van deze aarde, en denk eraan, laat jullie gedachten Mijn Gedachten zijn, jullie verlangens Mijn Verlangens;

- imiteer Mij

- gezegend zijn jullie die Mij niet zien en toch geloven; Ik laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; zegen Mij en bemin Mij;

- vertel hun, Mijn Vassula, hoezeer Ik de Kamer[2] eer waarin Ik werd ontvangen;  

 

(Boodschap van onze Gezegende Moeder voor dezelfde groep.) 

gezegende kinderen, laat jullie hart als een tuin zijn, aangenaam voor de Heer, een rustplaats voor jullie Koning; sta Hem toe jullie hart binnen te gaan zodat zelfs wanneer Hij jullie hart dor en troosteloos aantreft, Hij het zou omvormen tot een tuin van vreugden; sta Hem toe in jullie hart te ademen om het te doen herleven, Zijn Adem is van het fijnste aroma; dan, met Zijn Bloed, als ochtenddauw, zal Hij jullie smetten wegwassen om jullie te vervolmaken, Mijn kleintjes;

ach … hoezeer bemin Ik jullie … kom en luister naar jullie God; Zijn spreken is de zoetheid zelf, medeleven in zijn volheid; bid, Mijn beminden, bid zonder ophouden; jullie antwoord op jullie problemen kan worden gevonden in een aanhoudend gebed; laat dit jullie wapen zijn, bid met jullie hart, spreek met God op deze manier - Satan vlucht telkens wanneer jullie God met liefde aanroepen, dus vandaag, morgen en altijd, zal Ik tot jullie zeggen: bid, bid, bid; Mijn liefde voor jullie is groot, sta Satan niet toe jullie ertoe te verleiden Mij uit jullie zicht te verwijderen - wees op je hoede - Ik, jullie Heilige Moeder, zegen jullie allen;

Ja, mijn Jezus?

(Jezus riep mij.) 

Vassula, laat je gebedsgroepen genoemd worden:

Gebedsgroep van de Twee Heilige Harten

daar Onze Harten zijn verenigd in liefde en één zijn, - Ik Ben aan je zijde, de Liefde is dichtbij je;

(Later, laat in de avond, vroeg ik aan Jezus mij uit te leggen wat er met mij gebeurt als ik de Passie beleef.)

wij zijn verenigd als in een enkel lichaam, dan … Ik houd je vast, Ik neem je helemaal in beslag, aangezien je Mijn eigendom bent en Ik boei je geest; als een pit omgeven door het vruchtvlees, omvat ook Ik jou op een soortgelijke wijze; jouw geest wordt door Mijn Geest omsloten, in Mij, je Christus; bemin Mij, aanbid Mij en bid, Ik ben onscheidbaar van jou;  

O kom, kom, laat je liefde een onuitputtelijk vuur zijn; Ik Ben een Onuitputtelijk Vuur dat zielen verteert; dus imiteer Mij, je God, dit is Mijn verlangen voor iedereen;

heb Mijn Vrede;


[1] De gebedsgroep heet “Gebedsgroep van de Twee Heilige Harten”.

[2] Hart: het Hart van Maria.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message