DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Zal Niet Toestaan Dat Mijn Kerk Wegkwijnt
De Geest Van Rebellie

6 juni 1991

Als mijn geest verkilt
en ik tot een soort lethargie verval, Heer,
en als ik zo weinig geneigd raak
met U te spreken en U op deze speciale manier te ontmoeten,
zal ik dan als een blad verwelken en langzaam
verdorren voor Uw eigen Ogen? 

Ik heb op je gewacht … Ik sprak telkens tot jou, ziel, maar alles wat Ik hoorde van jou was, stilte … geef Mij je aandacht, ziel, Ik heb je zoveel te zeggen en je interesse te wekken; lethargie? roep dan luid tot Mij! Ik zal over je ademen en het ijs zal smelten;

Heer, er zijn tijden waarin het Licht dat U mij gegeven heeft lijkt te verdwijnen achter een donkere rook. 

kind, je stem kan tot in de Hemel reiken en helemaal tot aan Mijn Troon, dus schreeuw het uit tot Mij en als een bliksem in de wolken zal Ik antwoorden: "hier zijn We,[1] We zullen je smeekbede verhoren;"

Kom dan nu en red mij,
vul mijn lamp met olie,
adem over mij om mij te doen opleven,
doordrenk mij met Uw geur van mirre,
vervolmaak mij in Uw Tegenwoordigheid,
toon mij Uw goedheid …

houd je vraag niet in, spreek, kind![2]

Wat U voor mij doet met zoveel
Liefde, Trouw en Barmhartigheid,
zou U dit ook niet willen doen voor iedereen van Uw kinderen,
die het evengoed nodig hebben als ik? 

wees gezegend![3] Ik, God, zal komen en ieder van jullie redden; Ik zal niet toestaan dat Mijn Kerk[4] wegkwijnt; generatie, Ik ben van plan je te redden … maar niet door bedreiging of rampen, toorn of beschuldiging; Ik ben van plan je te redden, generatie, door je met Mijn Liefde en Barmhartigheid te omhullen, om je naaktheid te bedekken; Ik zend Mijn Heilige Geest overvloedig tot jou zodat jouw geest, vervuld van Mijn Geest naar Mij uitroept:

“Abba!”

vandaag, bedekken Bloedige tranen Mijn Ogen door de doofheid van Mijn schepping; een hoogst hardnekkige geest is Mijn Domein[5] binnengedrongen; hun ziel verzwakt in hun binnenste; Ik kijk in wat eens Mijn Trouwe Stad[6] was, en zie dat ze vandaag verworden is tot een hoerenstad!

Heer! Uw Heerschappij, is die nog niet begonnen? 

schrijf dit: "gelukkig zij die genodigd zijn voor het bruiloftsfeest van het Lam";[7] Mijn Heerschappij is al begonnen in vele harten; Ik heb deze zielen tot Mijn Bruid gemaakt om ze te vernieuwen[8] en Ik zeg jullie: Mijn Geest van Waarheid zal doorgaan uit te zwermen over Mijn hele schepping, Stad[9] voor Stad bestormen en de ontucht, de ongerechtigheid en alle onzuiverheid die in hen te vinden zijn, zal Ik door Mijn Eigen Hand uitroeien; Ik zal alles uitroeien wat geplant is door Dwaas­heid met het Vuur dat Ik uit de hemel zal zenden; dochter, de eerste hemel en de eerste aarde zullen verdwijnen,[10] en ieder van jullie zal worden vernieuwd door de Liefde van Mijn Heilige Geest; Ik zal het aanschijn van deze wereld veranderen;

Is dit wat U bedoelt met de vernieuwing van Uw Kerk, de vernieuwing van onszelf, omdat wij de Kerk zijn? Het Nieuwe Jeruzalem?

leerlinge, je hebt het goed gezegd; jullie zijn allen Mijn Kerk, Mijn Heiligdom citadel,[11] Mijn Domein, Mijn Stad, Mijn Eigendom, Mijn Jeruzalem; Ik zal Stad voor Stad[12] vernieuwen met Mijn Vuur van Liefde; Ik bedoel jullie te verzamelen van de vier hoeken van de aarde en jullie te genezen; Ik bedoel de rampzalige gruwel[13] die in Mijn Tempel is opgericht[14] met Mijn Vuur te verbranden; de rampzalige gruwel is: de geest van Rebellie die er aanspraak op maakt aan Mij gelijk te zijn; het is de geest van het Kwaad die zichzelf op de troon verheven heeft in Mijn heiligdom[15] en de plaats inneemt van Mijn Eeuwigdurend Offer,[16] en jullie generatie Goddeloos maakt; het is de geest van Rationalisme en van Naturalisme die velen van jullie tot atheïsme heeft gebracht; dit is de geest die jullie doet geloven dat jullie jezelf genoeg zijn en dat jullie alles kunnen bereiken door jullie eigen inspanningen en op eigen kracht; deze rampzalige gruwel veranderde jullie in een waterloos land van droogte, een woestijn;

Mijn Eeuwigdurend Offer heb je in je innerlijk afgeschaft omdat je je geloof verloren hebt, generatie; hoe velen van jullie dorsten naar Mij? zeer weinigen komen om Mij te drinken, en toch kunnen jullie Mij drinken zonder geld; wie is hongerig naar Mij? jullie kunnen Mij gratis ontvangen, helemaal kosteloos; en toch hongert bijna niemand ernaar Mij te eten; het Kwaad heeft jullie verstand verwrongen, jullie geest betoverd zodat hij alles in zich opneemt wat niet van Mij is; in plaats van Mijn Licht op te nemen deed Satan jullie zijn duisternis opnemen, in plaats van stralend en mooi te worden, zijn jullie afgestompt, wegkwijnend, en als een verdorde tak zijn jullie nu klaar om te worden afgezaagd en in het vuur geworpen en verbrand  te worden;

wees niet bang voor Mij, Ik ben de Rivier van het Leven, Ik ben de Weg naar de Hemel, Ik ben de enige Waarheid die jullie ertoe leidt Mijn Heerlijkheid voor Eeuwig te delen;

Tempel van God! Mijn dochter, wandel met Mij;[1] De Heilige Drie-een­heid.

[2] Jezus leek verlangend de rest van mijn zin te horen waarvan ik wist dat Hij hem al kende.

[3] Jezus leek erg gelukkig.

[4] Wij zijn de Kerk.

[5] God bedoelt onze ziel. Zijn Domein, waar Hij verblijft, moet gevonden worden in de kern van onze ziel die aan God toebehoort.

[6] God bedoelt hier ons. Hij noemt ons “Stad”.

[7] Apok. 19:9.

[8] Toespeling op Apok. 21:5: "Zie, Ik maak de hele schepping nieuw".

[9] God bedoelt Ziel voor ziel.

[10] Apok. 21: .

[11] Daniël 11:31.

[12] Ons.

[13] Daniël 11:31; 12:11; Matt. 24:15.

[14] Wij zijn de tempel.

[15] Wij zijn het Heiligdom.

[16] De Heilige Eucharistie, de Heilige Communie.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message