DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

God Is Een Meest Tedere Vader

3 november 1990 

(Boodschap van onze Heilige Moeder.) 

vrede zij met jullie, kindertjes;

zoals een moeder haar kleine kinderen voedt en troost, zo voed ook Ik jullie zielen, door jullie het Woord van God te geven; zoals een moeder haar kinderen troost in tijden van verdriet, zo buig ook Ik Mij over jullie om jullie te troosten; Ik zorg voor jullie zielen door Mijn gebeden; de Heer is niet traag in het vervullen van Zijn beloften maar wacht geduldig opdat ieder de genade zal hebben om het Licht te zien en zich te bekeren;

de beloofde Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde zijn nu dichter bij jullie dan ooit;  intussen, terwijl jullie wachten, smeek ik jullie, je leven te heiligen en heilig te leven; Ik wil in jullie, dierbare kinde­ren, een echte bekering zien! ieder die ontsnapt is aan de verdorvenheid van de wereld maar zich vervolgens veroorlooft te worden geleid door principes die niet van de Wijsheid komen maar van de Dwaasheid zal zeker vallen;

God is Liefde, Hij vergeeft en Hij wordt niet snel toornig; God is een meest Tedere Vader; onderzoek nu en dan je ziel om te weten of je in Zijn Licht staat of niet;

wees als een tuin voor de Heer waarin Hij Zijn rust kan genieten, waarin Zijn Ziel zich kan verrukken over zijn heerlijke geuren, en waar Hij Zijn Hoofd te ruste kan leggen op het groene gras; laat Mij jullie harten omvormen in een mooie tuin voor de Heer, zodat als de Koning der koningen jullie komt bezoeken, Hij Zijn Ogen niet van jullie zal afwenden, maar jullie zal aanbieden een slachtoffer van Zijn Ziel te worden, een gevangene van Zijn Hart;

verlies daarom geen tijd, want Zijn Ogen letten voortdurend op elk van jullie stappen; de Vredevorst vermaant jullie om te bidden om vrede en Ik, de Koningin van de Vrede, smeek jullie te bidden om vrede; Satan is nu als een dolle stier en Mijn Hart is ziek van wat ik zie aankomen, hoewel de Vader Mij, uit Barmhartigheid, niet alles heeft laten zien;

Ik zwerf over heel de aarde op zoek naar edelmoedige zielen maar ik kan niet genoeg edelmoedigheid vinden om aan Jezus aan te bieden en de Gerechtig­heid van de Vader te bedaren; er moet nog geweldige verbeteringen gedaan worden; Jezus heeft edelmoedige zielen nodig die bereid zijn om voor anderen boete te doen; daarom schrei ik; Mijn Ogen lossen op in Bloedige tranen bij de verschrikkelijke aanblik van wat Ik zie aankomen;

als Ik jullie dit vandaag allemaal vertel, is het niet slechts om indruk op jullie te maken of jullie bang te maken, maar om jullie te vragen te bidden om Vrede; het is God met Zijn Eigen liefdevolle bedoelingen die Mij over de hele wereld zendt en naar elk huis, om jullie één voor één te verzamelen en te bekeren vóór Zijn Dag; beminde kinderen, kom niet naar deze bijeenkomsten om alleen naar tekenen te zoeken, als Ik helemaal vanuit de Hemel naar jullie drempel kom, is het om jullie de Vrede van de Heer en Mijn Vrede te brengen; sta Mij daarom toe, jullie hart om te vormen in een mooie tuin voor de Heilige, zodat Hij in jullie diepste innerlijk een geest van heiligheid, liefde, vrede, zuiverheid, gehoorzaamheid, nederigheid en trouw mag vinden; dan zal jullie Koning al deze deugden gebruiken en de machten van het kwaad bestrijden;

sta op uit jullie slaap, kinderen, en verander jullie harten; Ik ben gelukkig zo velen van jullie op water en brood te zien vasten en vandaag vraag ik deze edelmoedige zielen iets meer toe te voegen aan hun vastendagen; Ik vraag jullie berouw te hebben en te biechten, dierbare kinderen; waak over jullie lippen en veroordeel elkaar niet; laat niet toe bij al jullie vasten, dat jullie lippen de oorzaak zijn van jullie veroordeling; bemin elkaar; leef onze Boodschappen;

jullie Koning zendt jullie Zijn Vrede; Ik zal de wereld over blijven gaan om diegenen tot de Heer  te brengen, die ver verwijderd zijn van Hem; Ik heb jullie edelmoedige gebeden nodig, Mijn kinderen;

Ik zegen jullie allen, Ik zegen jullie families, jullie vrienden en zelfs hen die jullie hart bezwaren; ja, allen zijn kinderen van God;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message