DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Duivel Haat Je

30 oktober 1990 

Vassula, nietig klein schepsel, weet je hoeveel doornen je uit Mijn hart getrokken hebt? 

Nee, Heer. 

genoeg om Mij rust te geven, genoeg om Mij rust te geven, Mijn kind; het doel van jouw schepping was ook om Mij rust te geven; Ik heb je geschapen en zelfs al ben je stof en as, Ik vind in jou een diepe rust; aanvaard Mij, aanvaard Mijn Kruis op jou, wees Mij nu dankbaar;

kind, kijk naar Mijn lippen en luister aandachtig naar Mij: geloof, heb geloof in Mij en vertrouw Mij; Ik ken je onuitsprekelijke zwakheid en dat je zonder Mij zelfs je kleine vinger niet kunt opheffen; dit is waarom Ik je heb gekozen; Ik heb zwakte gekozen om de wereld Mijn Macht te laten zien; Ik heb een reden waarom Ik jou in jouw toestand gekozen heb; vertrouw Mij en haal je sterkte uit Mij;

Ik zal je eraan herinneren hoezeer de duivel je haat en vandaag heb je zijn klauwen op je gevoeld; ja, als Ik hem had laten begaan zou hij je in stukken gescheurd hebben, maar je staat onder Mijn Goddelijke bescherming; elke afzonderlijke minuut besteedt hij aan jou en aan al Mijn andere uitverkoren zielen; Ik zeg je: vanwege je nietigheid en je armzaligheid, nietig schepsel van Mij, doe je Satans plannen teniet, je doet steek voor steek zijn borduursels teniet; hij heeft je worm genoemd toen hij besefte dat jij door Mij was uitverkoren; ja, wees als een worm en eet zijn plannen op en vernietig ze; begrijp je? Ik kan voor Mijn Werken zelfs wormen gebruiken … ja, verslind als een worm zijn plannen; Ik heb je toegestaan zijn haat te voelen; hij haat je omdat de Vader zelf je bemint omdat je Mij bemint; dit maakt hem onvoorstelbaar razend;

gelukkig de mens die zijn geloof in Mij niet verliest; doe Mijn Ziel een groot genoegen en vervul Mij met vreugde door niets te blijven;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message