DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Een Glimlach Naar Mijn Heilig Gelaat En Ik Zal Vergeven En Vergeten

29 augustus 1989 

Maak mijn hart bereid, Heer, om Uw Woord te horen.
Ik bid tot U, Heer van Liefde, Heer van Barmhartigheid,
antwoord mij in Uw grote Liefde,
God, schijn op mij en maak mij weer levend met Uw Licht!
Amen. 

Ik ben de Heer van de Oogst en omdat je gevraagd hebt om arbeiders om deze rijke Oogst binnen te halen, zal Ik je die helpers sturen; kom nu dichter bij Mij, kom naderbij;

Ik[1] Ben de Verrijzenis en Het Leven en Ik beloof je dat de Dag van Toewijding nu niet ver is; jullie doden zullen weer tot leven komen en allen die nog onder de grond en door hun zonden begraven liggen zal Ik weer tot leven brengen, Ik zal Mijn Koninkrijk uitbreiden en jullie landerijen herstellen die er nu onvruchtbaar en troosteloos uitzien; Ik zal die Woorden uit de Schrift herhalen: "kan een vrouw haar zuigeling op de borst vergeten, of vergeten de zoon van haar schoot te liefkozen? en zelfs als die het zouden vergeten, Ik vergeet jullie nooit;"[2]

Ik bereid jullie een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde voor, en Liefde zal bij jullie terugkeren en onder de weinige overgeblevenen als liefde leven; en al deze lijken die jullie op elke hoek van de straat tegenkomen, zal Ik laten verrijzen;

en zoals de wind zal Ik jullie herders terugblazen naar Nieuwe Weiden en met hun herdersstaf zullen ze Mijn kudde leiden om te weiden als in de dagen van vroeger; want hoewel hun slechtheid Mijn Eigen Huis is binnengedrongen en zij velen hebben misleid, en hoewel hun zonden de goddeloosheid over heel het land hebben verspreid, ben Ik bereid te vergeven en te vergeten en Mijn toorn zou verdwijnen en zou zijn alsof hij nooit had bestaan, als zij tenminste vandaag hun fout zouden inzien;

maar, tot op de dag van vandaag wordt Mijn Heilig Hart gebroken door het gebrek aan liefde en door het enorme aantal zonden van jullie tijdperk, zonden die Mijn Hart hebben doorboord en de Hemel hebben doen blozen, zonden die Mijn Heiligdom bevlekt hebben en Mijn Heilige Naam ontwijd; en toch, als jullie eens wisten hoezeer Ik bereid ben de misdaden van jullie tijdperk te vergeven door slechts één enkele vriendelijke blik naar Mij, een moment van spijt, een zucht van aarzeling, een lichte heroverweging; een glimlach naar Mijn Heilig Gelaat en Ik zal vergeven en vergeten, Ik zal zelfs niet naar Mijn Wonden kijken; Ik zal al jullie ongerechtigheden en zonden uit Mijn zicht wissen als jullie een enkel moment van spijt zouden hebben, en de hele Hemel zou jullie gebaar vieren, want jullie glimlach en jullie vriendelijke blik zullen door Mij worden ontvangen als wierook, en dat korte moment van spijt zal door Mij worden gehoord als een nieuw lied;

vandaag daal Ik op jullie neer, vol Barmhartigheid, om jullie te redden omwille van Mijn Liefde; Mijn Heilige Geest van Genade zal zijn als een nevel en zal deze aarde bedekken; Ik zeg jullie zeer plechtig dat Ik Mijn Genaden voor jullie zal vermenigvuldigen, Mijn Woord zal worden onthuld en door velen gehoord, en Ik zal jullie visioenen vermenigvuldingen, dus allen die Mijn Heilige Geest van Genade negeren en proberen Hem te onderdrukken, prikkelen Mij slechts; al hun inspanningen zullen tevergeefs zijn, want Ik, de Heer, ben van plan jullie weer tot leven te brengen, en deze woestijn waarin jullie leven te cultiveren, en oases te maken van jullie misleiden­de luchtspiegelingen;

Ik, jullie God, sta voor jullie en vraag aan hen die nog steeds Mijn Heilige Geest onderdrukken dit: hoe komt het dat jullie De Tijden niet onderkennen? hoe komt het dat jullie besloten hebben Mijn Tekenen en Mijn Wonderen niet te erkennen? waarom verstikken jullie steeds weer Mijn Stem en vervolgen jullie steeds weer Mijn profeten? waarom hebben jullie angst en zijn jullie steeds zo in de weer om het kleine vlammetje dat jullie zien, uit te doven, dat jullie duisternis verlicht? waarom haasten jullie je om elke bloem te vertrappen en te vernietigen, die door Mijn Genade groeit in jullie wildernis en dorheid? hoe komt het dat jullie Mij, jullie God, zwijgend en dood willen? laat Mij jullie dan vertel­len en jullie eraan herinneren Wie Ik Ben: 

Ik Ben Het Woord en Levend
Ik zal Handelen 

toen Ik op aarde was, had Ik Mijn Brood en Mijn Vissen vermenigvuldigd en voedde Ik de menigten, en toen Mozes met duizenden door de woestijn trok en niets te eten had, gingen de Voorraadschuren van de Hemel open en voedden hen allen met manna;

en zo is het ook vandaag, omdat de aarde verwaarloosd is en niet voldoende Brood kan produceren om jullie te voeden, zal Ik, met Mijn Geest van Genade, Mijn Brood vermenigvuldigen om jullie te voeden, beminden, jullie die verhongerd en verwaarloosd zijn; in jullie dagen wordt dit genoemd: De uitstorting van Mijn Heilige Geest; jullie zullen rechtstreeks door Mij gevoed worden, want het is Mijn bedoeling Mijn Brood te blijven vermenigvuldigen en niemand te laten hongeren; wee hen die proberen Mijn kinderen ervan te weerhouden tot Mij te komen in deze tijden van Genade! open dus jullie hart, jullie die nog twijfelen, en niet jullie verstand;

Mijn leer is gezond en heilzaam; wees niet bang, geloof in eenvoud van hart; oordeel en misbruik Mijn engelen niet die door Mij worden gezonden met Mijn Geest; zelfs de Aartsengel Michaël waagde het niet de duivel af te keuren bij zijn woordenwisseling over het lijk van Mozes,  alles wat hij zei was: "laat de Heer je terechtwijzen;"[3]

hoop op Mij, heb Geloof en Bemin Mij; leef Heilig, want Ik ben Heilig; vast en geef eerherstel, heb berouw, en offer Mij jullie dagelijkse zelf­verloochening op; geef jezelf over aan Mijn Handen en Ik zal van jullie levende zuilen van licht maken; bid zonder ophou­den, bid met je hart; ontvang Mij[4] in zuiverheid en Mijn genaden zullen op jullie neerkomen, kom naar het aanbiddingsuur en aanbid Mij, belijd jullie zo talrijke zonden; verblijd Mij, jullie God, en richt je levenswandel in volgens Mij; volg Mijn voorschriften en kijk niet naar links of rechts; wees vol­maakt! wees Mijn Hemel!

O schepping, als je eens wist hoe Ik, jullie God, jullie bemin, dan zouden jullie niet aarzelen om in Mijn Voetstappen te treden! waarom elders troost zoeken? Mijn Heilig Hart is de balsem voor jullie wonden, Mijn Heilig Hart is jullie Thuis; Mijn Ogen rusten op jullie allen;

Ik zegen ieder van jullie; Ik zegen jullie families; Ik zegen al degenen die deze Boodschap lezen, en Ik laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter, Liefde bemint jullie allen;

wees één;  

Dank U, mijn Heer. Ik zegen U.


[1] Boodschap voor de gebedsbijeenkomst.

[2] Jes. 49:15. 

[3] Judas 9.

[4] In de Heilige Eucharistie. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message