DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Vervolgd - In Tijden Van Vervolging

4 september 1989

(Vervolgd.) 

In tijden van vervolging
vind mijn ziel in U een warme schuilplaats,
totdat de woedende storm weer gaat liggen.
Ik neig mijn oor naar de Hemel
om te luisteren naar Uw tedere Stem, altijd zo troostvol.
Ik hoef niet bang te zijn, naast mij, troost mij Uw Heilige Aanwezigheid,
er is niemand die Uw Trouw kan vervangen,
U bent nu mijn Meester,
de Allerhoogste, de Heer der Heren, mijn Redder,
en dus geef ik mij vol overgave aan U,
mijn ziel en mijn hart
vertrouw ik toe aan Uw Goddelijke Handen.
Amen. 

Wijsheid, Mijn kind, is je Leraar en Opvoeder;  kom, val in de Armen van je Abba om te worden getroost, want je zult niets beters vinden; stel je vertrouwen in Mij, offer Mij je verdriet, Ik zal het goed benutten; kom, en laat Mij een schuilplaats voor je zijn; Ik zei, "Ik zal over je waken"; Ik zal niet toelaten dat de stortvloed van je vervolgers, die in werkelijkheid Mijn vervolgers zijn, je meeslepen in hun wilde golven; hoe meer zij je vervolgen, Mijn kind, des te meer zal Ik, de Heer, je verheffen en zegenen; vergeet dit nooit;

vertrouw op Mij, laat je gebeden als wierook zijn; sta Mij toe je te gebruiken als Mijn lokaas voor de goddelozen; al deze offers zullen niet tevergeefs zijn; onthoud, Mijn Heilig Hart is je Thuis;

wij? ons? 

Wij, ons, mijn Heer. 

wees goed; 

(Boodschap van onze Heilige Moeder voor de gebedsbijeenkomst.) 

vrede zij met jullie allen; God alleen is Wijsheid; luister naar de Stem van Wijsheid die in deze woestijn luid naar jullie roept, open jullie oren en herken Zijn Stem; Jezus roept jullie allen, de een na de ander om naar Hem terug te keren, terug te keren naar Liefde en Hem in Zijn Voetstappen te volgen;

Mijn Zoon kent jullie zwakheden en jullie fouten, maar jullie hoeven je geen zorgen te maken als jullie je volledig overgeven in Zijn Goddelijke Handen en op Hem vertrouwen; kom bij Hem zoals jullie zijn en offer Hem jullie wil; offer Hem jullie liefde; offer Hem jullie leed, jullie verdriet, jullie pijn, jullie problemen; offer Hem alles; vertrouw op Hem, sta Hem toe jullie te leiden naar de diepten van Zijn Heilig Hart waar jullie Zijn Vrede zullen vinden, deze Vrede die jullie ziel zo nodig heeft; 

Ik wil dat jullie altijd op je hoede zijn voor de boze die aanzet tot onrust, verdeeldheid en verwarring aanwak­kert en meer dan ooit het Reddingsplan van God bestrijdt; hij misleidt zelfs de uitverkorenen, door hen te verwarren; maar iedereen die de Naam van de Heer zal aanroepen zal worden ver­hoord en voor de ondergang bewaard worden, maar zij die luisteren naar de stem van de boze, zullen de gerechtigheid die van God komt niet kunnen herkennen, zij zullen de Stem van Liefde niet kunnen herkennen;

denk er steeds aan dat de voetstappen van hen die goed nieuws brengen altijd een welkome klank hebben; bid, beminde kinderen, met jullie hart, en verwelkom de Geest die nu over vele volkeren wordt uitgestort; voel hoe de dagen van de Terugkeer van Liefde naderen en dat Genade overvloedig wordt uitgestort over zovelen van jullie;

Ik wil Mijn Boodschap beëindigen met jullie eraan te herinneren dat jullie geschapen zijn uit liefde voor Liefde, om jullie Schepper te beminnen en dat alles wat tot bestaan werd geroepen, gemaakt is door Hem en voor Hem; prijs Hem dus en geef eer aan Hem die jullie geschapen heeft; verblijd Mij, jullie Moeder, en mediteer over Onze Boodschappen en leef volgens Onze Boodschappen;

Ik zegen jullie allen, Ik zegen jullie families; Ik, jullie Heilige Moeder, bemin jullie allen;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message