DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Bekeerd Zijn Is Verlangen Met God Te Zijn

12 mei 1989 

Jezus? 

Ik Ben; voel Mij en beschouw Mij; Ik ben Liefde en Heilig;

bemin Mij en wees heilig; Ik zal het je leren, want Ik ben Wijsheid; kom, Mijn Moeder bemint je, Zij zal nu de Boodschap schrijven; 

(Boodschap voor de  bijeenkomst in Martigny, 19 mei 1989.) 

Mijn kind, Ik, je Heilige Moeder, zegen je; hier is Mijn Boodschap:

vrede zij met jullie allen, Ik bemin jullie allen en zegen jullie; luister en schenk aandacht aan Onze Oproepen van vandaag, besef hoezeer de tijd dringt;

Jezus en Ik roepen jullie dag en nacht op tot bekering; Onze Oproepen tot jullie bekering weerklinken nu over de hele wereld en zullen vermenigvuldigen; de tijd dringt, Mijn kinderen;

vandaag doet Mijn Hart pijn omdat zo velen van jullie niet lijken te begrijpen hoe dringend Onze Oproepen zijn; Ik vraag jullie te mediteren en jezelf te onderzoeken, jezelf te testen om te zien of je bekeerd bent en op Gods Weg bent; Mijn beminde kinderen, het gaat er niet alleen om in God te geloven en te bidden, bekeerd zijn is God behagen, in gedachten helemaal met Hem zijn; bekeerd zijn is heilig  zijn en in heiligheid  leven; bekeerd  zijn is vrede sluiten met God en God beminnen met geheel je ziel; denk aan de liefde die Jezus over jullie uitstort; leef in Christus, reinig jezelf en open je hart helemaal opdat Jezus jullie geneest; bekeerd zijn is verlangen met God te zijn, met geheel je hart naar Hem te verlangen;

velen vergeten dat de grootste geestelijke gave de liefde is; Ik herinner jullie nogmaals aan het gebod van Jezus: bemin elkaar zoals Ik jullie bemin; doe Mij een plezier en leef volgens Onze Boodschap­pen; wees Onze kleine woordvoerders en verspreid Onze Zaadkorrels overal, laten zij die oren hebben horen; besef het dringende van Onze Boodschappen;

Ik ben gelukkig jullie hier vanavond te zien, allen verzameld;

Wij zegenen al jullie religieuze voorwerpen die jullie bij je hebben; laat het vanavond een speciale avond van meditatie zijn, een diepgaand onderzoek van jullie ziel; Jezus en Ik zijn altijd tegenwoordig om jullie te helpen, spreek dus tot Ons met jullie hart en Wij zullen luisteren;

Ik zegen jullie allen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, amen;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message