DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Goddelijkheid Doe Je Omvormen
Liefde Zal Terugkeren Als Liefde

11 juli 1988 

(Rhodos) 

(Ik heb problemen om alleen te zijn en te schrijven; te veel mensen om me heen.) 

O dochter, Ik, de Heer, bemin je; kom, bied Mij aan wat je maar hebt, zelfs je slechtheid en Ik zal het omvormen tot iets goeds; Ik, de Heer, ben Goddelijk en alles wat Mij wordt geofferd kan Ik omvormen door Mijn Goddelijkheid; Ik zuiver elke daad; Ik kan door Mijn Zuiverheid alles omvormen; Vassula, trek je vaker terug, kom bij Mij, zelfs al is het maar voor even; 

(Later:) 

(Ik vroeg aan Jezus wat voor de Rooms-Katholieken en de Orthodoxen de eerste stappen zouden zijn om te beginnen met de éénwording.) 

Ik geef je Mijn Vrede; 

Ik offer U mijn wil. 

wees stil en luister; offer Mij je wil en laat Mijn Heilig Hart opspringen van vreugde; verruk dit gloeiende Hart; offer Mij je wil, je offert het aan je Vader die je geschapen heeft; kom, Ik zal je antwoord geven; je broeders[1] zullen moeten begrijpen en geloven dat Ik het ben, de Heer, die jullie wenst te verenigen; je broeders zouden moeten geloven dat Ik jou gebruik als Mijn schrijftafel om Mijn verlangens neer te schrijven; ze zullen allemaal bereid moeten zijn om van die hoge zetels af te komen die ze voor zichzelf voortgebracht hebben;

Mijn Kerk van vroeger was puur, nederig en vol liefde; Mijn Kerk van vandaag is omgevormd tot iets dat lijkt op een enorm aantal tronen; ze zullen allemaal van die hoge zetels af moeten komen en het nieuwe gebod moeten volgen dat Ik hun gegeven heb; Ik bemin Mijn kinderen en ze zijn verdreven door die Kaïns; ze hebben van Mijn Huis een wildernis gemaakt waar nu alleen doornen en distels groeien; Vassula, de tijd dringt; Mijn terugkeer is spoedig; Liefde zal terugkeren als Liefde; Liefde bemint je;

vraag niet waarom Ik jou gekozen heb om Mijn Boodschappen op te schrijven; begrijp alleen dat Ik des te meer verheerlijkt wordt omdat Ik voor deze Boodschap van Vrede en Liefde een niets heb gekozen; want hoe minder jij bent, des te groter ben Ik; hoe lager jij bent, hoe meer Ik geneigd ben Mij over je te buigen en je te bereiken; wees absoluut niets en sta daardoor Mijn Geest toe in jou te ademen; cijfer jezelf helemaal weg zodat alleen Ik kan worden gezien; behaag Mij, ziel, door je dikwijls over te geven, door Mij je wil te offeren; je geeft je over aan Liefde;

wij? ons? 

Ja! Voor altijd.


[1]  Rooms-Katholieken en Orthodoxen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message