DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Heb Berouw En Bekeer Je nu Er Nog Tijd Is

3 juli 1988 

(Rhodos) 

Mijn Heer, 

vrede zij met je kind; Mijn Ecclesia zal herleven, maar voor deze vernieuwing zal Ze nog meer lijden;[1] Ze staat aan het begin van Haar Beproevingen;

hier, kijk naar Mijn Beker van Gerechtigheid; 

(Ik keek naar een prachtige gouden Beker, versierd met kostbare stenen; hij was tot de rand toe vol. Als iemand hem zou bewegen, zou hij zeker overlopen.) 

zie je hoe vol hij is? hij staat op het punt over te lopen; hij zal zich nochtans op jullie uitstorten, schepping, de gruwel openbarend die lang geleden werd voorspeld; jullie zullen in duisternis worden geworpen; Ik zal onverwacht als een dief bij jullie komen;

Ik heb jullie waarschuwingen gegeven; Ik heb jullie tekens gegeven om waakzaam te blijven maar jullie wijzen ze af, jullie willen het Einde der Tijden niet erkennen, hoe Ik ook probeer jullie te waarschuwen, jullie ongeloof in Mij is groot; Mijn Waarschuwing zal als een zuivering zijn om jullie te bekeren en dit zal worden gedaan vanuit een groot medelijden; helaas voor jullie, schepping! helaas voor jullie ongelovigen, van wie het ongeloof zal toenemen en die je nog meer tegen Mij zult keren; jullie geest omhuld door duisternis, zal door de Duisternis zelf als in een wervelwind worden meegesleurd;[2]

schepping! wat heb Ik medelijden met jou; hoe lijd Ik als Ik je voor eeuwig verloren zie gaan; Mijn kinderen in wie Ik geademd heb om jullie tot leven te wekken, en die Ik geheiligd heb voordat jullie geboren werden, keer tot Mij terug! Mijn Hart wordt verscheurd bij het zien van zoveel mensen die door deze wervelwind meegesleurd worden naar totale duisternis en eeuwige verdoemenis!

schepping, hoewel je zonden scharlakenrood zijn, ben Ik o zo bereid om je te vergeven; kom, kom tot Mij, keer terug tot Mij, je Vader; Ik zal je verwelkomen en duizendmaal liefdevoller behandelen dan de vader van de verloren zoon; keer terug tot Mij, voordat Mijn Beker overloopt; keer terug tot Mij voordat Mijn Gerechtigheid op je neerkomt en ontelbare blaren veroorzaakt, en je verschroeit en elk ander levend ding rondom jou; je zou willen ademen maar je zult alleen een verzengende wind inademen die je van binnen verbrandt en je als een levende toorts achterlaat!

schepping, begrijp hoe dreigend dit Uur nu is, want vandaag zie je de bomen nog bloeien, maar morgen zal er niets meer over zijn; je zult bedekt zijn door de rook van Satan, een dodelijke sluier; O begrijp toch dat die rampen en dat onheil over je komen door je slechte daden; door je geloofsafval en je opstandigheid tegen Mij; heb berouw nu er nog tijd is, bekeer je nu! Ik sta klaar om je te vergeven;

Vassula, sta Mij toe je te gebruiken; 

Ja, Heer, laat alles geschieden naar Uw Wil. 

doe Mij een genoegen, gehoorzaam Mij je Heer; Ik zal je nooit in de steek laten; Mijn Heilig Hart geeft je Mijn Vrede;


[1] Meer dan wat ze nu te lijden heeft.

[2] Terwijl God dit zei, was Hij in pijn en lijden.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message