DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Leer Echte Openbaringen En visioenen Te Onderscheiden Van Valse

3 juni 1988 

Mijn Heer? 

Ik Ben;

Vassula, word nooit ontmoedigd; denk aan Mijn Liefde die Ik voor je heb, dierbaarste ziel; Ik bemin je met je zwakheid; je bent broos; sta Mijn Geest toe je te leiden; ga helemaal in Mij op, in Mijn Sterkte; los in Mij op en laat Mij alles doen zodat men ziet dat al dit werk door Mij gedaan is; je bent niets, blijf niets en laat ruimte voor Mijn Geest om in jou te groeien; ja, laat Mij ademen in jouw nietigheid; laat Mij Me verheugen in jou; sta Mij toe je op deze manier te gebruiken en jullie allen te redden en te verenigen; 

Ja, Heer. 

bloem? in deze dagen leer Ik je om de echte openbaringen en visioenen te onderscheiden van valse openbaringen, valse doctrines en valse visioenen; alles wat vals is komt van Satan; hij zaait zaden van verwarring om de Waarheid te bezoedelen, zoals in Pescara;[1] hij zaait onkruid tussen het tarwe en brengt jullie allen in verwarring; woedend over de verschijningen in Medjugorje, probeert hij jullie allen in verwarring te brengen en probeert hij deze Goddelijke Werken te bestempelen als niet de Mijne;

dochter, als je een openbaring leest die zich openlijk uitspreekt voor verdeeldheid in Mijn Kerk, die Petrus loochent, die je Heilige Moeder loochent, weet dat ze niet van Mij komen, de Heer, je God, ze komen van Mijn tegenstander die verschijnt en Mijn Beeltenis aanneemt om zijn plannen te volvoeren die erop gericht zijn jullie zoveel mogelijk te scheiden; weet dat Ik, de Heer, niet wil dat Mijn lammeren verstrooid zijn; Ik wil dat jullie verenigd zijn onder Petrus, allen in één kudde; Ik verlang dat jullie allen samen verenigd zijn; Ik herhaal opnieuw dat Ik, Jezus Christus, de Heer, jullie Verlosser, Petrus heb uitgekozen om Mijn lammeren en schapen te voeden en te beschermen tot Mijn wederkomst; deze Petrus die vandaag Johannes Paulus II is; luister naar wat de Geest tot de kerken zegt;

Vassula, Satan weet dat zijn dagen zijn geteld en daarom probeert de rode draak zoveel zielen als hij kan met zich naar beneden te trekken; hij heeft in vele geesten, geesten die gevuld zouden moeten zijn met spiritualiteit en heiligheid, alle soorten afwijkingen ingebracht die jullie afkeren van de Waarheid en van alles wat heilig is; kijk om je heen, Mijn beminde, en je zult begrijpen; al deze afwijkingen werden jullie voorgeschoteld, kinderen, zoals in de tijden van Sodoma en Gomorra, zodat ze jullie geest vullen, en geen ruimte laten voor wat heilig is, geen ruimte laten voor Mij, jullie Schepper en God;

ja, Mijn Vassula, Ik voel mij afgewezen;[2] Ik voel Mij vergeten en ongeliefd; Ik, die uit liefde voor jullie aan het Kruis ben gestorven; Ik, die de Geest van Liefde ben, zie je hoe ze Mij behandelen? verdien Ik dit? 

Mijn God, ik voel mij innerlijk verscheurd. Heer, waarom is het zo? Heer, o Heer,  doe alstublieft een wonder. Ik zou niet om wonderen moeten vragen maar ik bemin U en ik wil dat U niet meer gekwetst wordt Heer. 

Vassula, bid, bid, bid voor deze bekering; Satan verhevigt zijn daden aan Mijn schepping om jullie met hem de Afgrond in te slepen; O schepping! hoe zwak ben je, wat ben je verschrikkelijk zwak! welke openbaring dan ook, die de Heilige Eucharistie ontkent, Haar ‘ritueel’ noemt,[3] of het Onbevlekt Hart van jullie Heilige Moeder afwijst, komt niet van Mij; Ik, de Heer, bemin jullie grenzeloos en wil jullie nogmaals waarschuwen voor deze valse profeten; 

Dank U, Heer. 

bemin Mij; 

Ik aanbid U, Heer. 

wij, ons? 

Ja, Heer.


[1] Valse verschijningen met valse voorspellingen die niet zijn uitgekomen.

[2] De Heer was erg … bedroefd. Ik kan het juiste woord niet vinden – ‘bedroefd’ is niet genoeg.

[3] Velen noemen het symbolisch, en geloven niet in de Werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus in de Heilige Eucharistie.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message