DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Eer De Heilige Rozenkrans
Tekenen Van Het Einde der Tijden

2 Juni 1988 

(Sacramentsdag) 

(Ik bad voor de derde dag de hele Rozenkrans, en natuurlijk de drie gebeden die de Heer wil dat we bidden.) 

Heer? 

Ik Ben; Mijn Vassula, door vol te houden,[1] wordt de duivel verzwakt; het kwaad neemt af; leer de Heilige Rozenkrans, maak Mijn Kerk mooi; ja, Vassula, de liefde zal toenemen en het kwaad zal afnemen; en aan hen die tegenspreken en zeggen dat dit niet door Mij gezegd is,[2] zal Ik laten zien hoe zinloos hun argumenten zijn; hun ijver is misleid en ze schijnen Mijn Gerechtigheid niet te zien; ze verkondigen slechts hun eigen ideeën; ze zouden ertoe in staat zijn Mij te ontkennen;[3] verrast door het armzalige instrument dat Ik heb gekozen om Mijzelf te openbaren, zullen ze ontkennen dat jij van Mij komt; ze zijn vergeten wat de Schrift zegt; de Schrift zegt:[4] “Ik liet Mij vinden door hen die Mij niet zochten en heb Mij geopenbaard aan hen die Mij niets vroegen”; dus Ik, de Heer, zeg jullie: open jullie harten, niet jullie verstand!

Vassula van Mijn Heilig Hart; je hebt Mij in je oor horen fluisteren,[5] Ik wil je in Timoteüs 1 en 2 alles laten zien wat voorspeld is voor de laatste dagen van jullie tijdperk; Mijn schepping is ontaard en is dieper gezonken dan de Sodomieten; Duisternis kwam over hen als een dodelijke sluier, door Satan gezonden; Satan heeft veel valse leraren gezonden, valse profeten die zich vandaag voordoen als filosofen, die dogma’s verkondigen die niet van Mij komen, jullie Heer, en Mijn kinderen, verblind door hun onwetendheid, vallen in deze valstrikken die door Satan gezet zijn; Ik verlang dat deze verzen uit Timoteüs in het openbaar worden gelezen als een waarschuwing: 1 Timoteüs 4:1-16 en 6:20-21 en 2 Timoteüs 2:14-26; deze profetieën werden speciaal voor jullie tijden uitgesproken; dan in 2 Timoteüs 3:1-17, in deze passage wordt de toestand van jullie tijdperk voorspeld zoals die nu is; want dit zijn de laatste dagen voor het Einde der Tijden;

Ik vraag jullie allen plechtig om jullie gebeden te verdubbelen voor een ‘terugkeer’; Mijn Heilig Hart staat open voor iedere ziel die berouw zal hebben en die naar Mij terug wil keren;

bloem, zoek altijd de Geest van Waarheid en Onderscheiding voordat je met Mij schrijft; Liefde bemint je en zal je leiden; kom, rust in Mijn Heilig Hart; Ik zal je nooit in de steek laten; wij, ons? 

Ja, Heer.  Ja, Heilige Moeder. 


[1] Erg mijn best te doen om de Heilige Maria en Jezus te behagen door het bidden van de Heilige Rozenkrans, te gehoorzamen aan Hun wil.

[2] Dat men de Rozenkrans moet leren bidden.

[3] Ze verklaren dat deze geschriften niet van God zijn omdat veel dingen die er door God in gezegd worden hen niet uitkomen.

[4] Jesaja 65:1.

[5] Twee nachten geleden fluisterde Jezus in mijn oor dat ik in de Bijbel Timoteüs 1  en 2  moest lezen. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message