DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Jullie Hebben Mijn Tuin Verwaarloosd

5 april 1988 

glorie zij God; wil je met Jezus werken? 

Ja, Heilige Maria. Leer mij, alstublieft, Hem te gehoorzamen en vermeerder daarbij mijn geloof, hoop en liefde. 

dat zal Ik; probeer flexibel te zijn, kind; heb Mijn Vrede; Wijsheid zal je onderrichten; laat alles in Zijn Handen, Hij zal je niet in de steek laten; hier is Jezus; 

(Jezus stond aan mijn linkerkant en liet mij zien hoe Zijn voet aan de mijne was gebonden.) 

onthoud dat deze banden voor de Eeuwigheid zijn, Ik Ben altijd bij je; kom, bid voor de redding van de zielen; Ik wil dat je mediteert over Mijn Passie, deze week ben Ik gekruisigd, twijfel nooit;

Mijn mirre, maak Mijn Kerk mooi; laat niemand de gave wegnemen die Ik jou gegeven heb; Ik zal nooit ofte nimmer je lamp zonder olie laten, Ik zal je lamp altijd bijvullen; Ecclesia heeft je nodig, Mijn Huis is vandaag een ruïne;

Vassula! je moet deze Oude Stichting van Mij herbouwen, Haar muren vernieuwen, vernieuw Mijn Heiligdom; Ik Ben de Heer en met Mijn Kracht zul je deze oude ruïnes herbouwen en Mijn Oude Stichting mooi maken; vernieuw Haar muren, en Ik zal alle doden weer tot leven roepen; Ik zal die lijken wekken, en ze tot leven terugbrengen; dit zal De Grote Terugkeer zijn, de Grote Terugkeer tot Leven, want Mijn stralende dauw zal je mooi maken, schepping! Ik zal Mijn Koninkrijk uitbreiden en heel de Hemel zal zich verheugen!

jullie hebben Mijn Tuin verwaarloosd, maar Ik, de Heer die zijn Bewaarder ben, bemin jullie bij het dwaze af en kan het niet verdragen te zien hoe distels en doornen Mijn weinige overgebleven bloemen verstikken; de tijd is gekomen om op te ruimen door die distels en doornen uit te roeien, om Mijn knoppen te kunnen laten bloeien en Mijn Tuin mooi te maken;

Gerechtigheid zal de overhand krijgen, Ik, de Heer, zal hen Vrede met Mij laten sluiten; degenen die oprecht zijn zullen tot Mij terugkeren en berouw hebben; jullie allen die Mij zoeken en ernaar verlangen Mijn Wegen van Rechtschapenheid te kennen, kom, en jullie zullen Mijn kreten vanaf Mijn Kruis horen; Ik heb Liefde nodig, Liefde, Liefde; open jullie harten en Ik zal je genezen en troosten, schepping;

Petrus, verzamel, Petrus, alle volkeren en trek hen in Mijn Hart; Ik roep vanaf Mijn Kruis, voed al Mijn schapen, Petrus; Ik vraag je weer Petrus: bemin je Mij meer dan deze anderen? als dat zo is, laat dan de Kaïns je niet overtuigen, blijf standvastig; ze zullen je om wetten vragen die juist lijken, om iedere ziel te behandelen zoals ze willen; en juist deze wetten die van mensen komen, laat je daardoor niet overhalen; denk eraan hoe Ik, de Heer, ben; Ik Ben Zachtmoedig en Nederig; wees Mijn afspiegeling;

als ze verlangen dat Ik tot hen kom, waarom horen ze dan Mijn stem niet? Ik sta vlak voor hun deur en klop, waarom weigeren ze te horen? als ze naar Mij verlangen en Mij niet horen, komt dat door hun geloofsafval die zo dik als slib is geworden; Ik Ben nu hier en wacht op hen tot ze hun hart zullen openen, maar ze duwen Mij opzij en onderdrukken Mij;

sla jullie ogen op en jullie zullen je Redder zien, herken Mij! trap niet op Mijn Werken van Voorzienigheid terwijl je Mijn kinderen geen Vrede aanbiedt, en zo niemand van hen jullie volgt met jullie eigen tradities; geef hun Mijn Vrede; wees niet verbaasd over de zwakke instrumenten die Ik gebruik om Mijzelf door hen te openbaren; Ik Ben God en Ik kies wie Ik wil;

dochter, steun op Mij, vertrouw Mij, wij, ons? 

Ja, Heer. 

kom;

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message