DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Bloed Werd In Stromen Vergoten Voor Jou
Deel Mijn Beker

7 april 1988 

Jezus? 

Ik Ben;

heb Mijn Vrede, Vassula; besef dat Ik je niet helemaal tot hier heb gebracht en je heb gevormd om je nu te verlaten; Ik bemin jullie allen; Ik Ben het, de Heer, die de zielen zoekt om te genezen en ze te redden; O ziel![1] ja, Ik Ben het, je Verlosser, die bij je[2] kwam om je te genezen, beminde ziel; Ik Ben het, de Heer, die op je deur kwam kloppen; O zo beminde ziel, Ik heb je bij Mij gebracht; Ik voed je nu,[3] kom!

nader tot Mij; Ik zal je mooi maken en je zuiveren; Ik zal al je wonden genezen; Ik zal je herstellen, Mijn kind; Ik Ben het die naar je toekwam, Ik heb je ziel gezocht; kom en Ik zal je troosten; kom en rust in Mij, ziel; kom tot Mij en eet Mij; kom en drink Mij; hoor de roep van je Heiland en je ziel zal leven; Ik bemin je, beminde ziel; Mijn Bloed werd in stromen vergoten voor jou, voor jouw redding;

ziel? kom en deel Mijn mantel; Ik zal je beschutten; Ik zal je Schuilplaats zijn; Ik Ben Jezus en Jezus betekent Redder; 

(Jezus heeft deze Boodschap gegeven, sprekend tot ieder die Hem leest. Het is geen toeval dat je Zijn Boodschap van Vrede en Liefde leest. Hij is het, Jezus, die naar je heeft uitgekeken, naar je is toegekomen en je deze boodschap te lezen heeft gegeven.) 

vergroot Mijn Koninkrijk door Mijn boodschap te verspreiden zoals je doet; Ik Ben het die Mijn Werken zal vestigen, die Mijn Koninkrijk zal uitbreiden; onthoud dat Ik altijd Mijn doeleinden bereik; glimlach naar je Verlosser, zegen Mij; 

(Ik keerde mij om en zegende Jezus.) 

Ik zegen U, Jezus Christus, Ik zegen U. 

Ik zegen jou ook; stem je vanavond op Mij af; Ik werd door Mijn broeders verlaten en door een van hen verraden; deel Mijn angsten van Getsemane, laat Mij niet in de steek; 

Dat zal ik niet doen, Heer. 

houd Mij altijd in gedachten, troost Mij op deze wijze; laat Mij zien dat je Mij niet zult verlaten Vassula; deel Mijn doodsangst, deel Mijn Beker, wees met Mij tot het eind; doorleef Mijn Passie, verheerlijk Mij! blijf bij Mij; 

Jezus. Ja dat zal ik doen. 

(Jezus leek alles weer helemaal opnieuw te beleven.) 

O Vassula! ga binnen in Mijn Heilig Hart, ga binnen in zijn diepten, daarin zul je Vrede vinden; Ik, de Heer, heb een plaats voor je bewaard, jij behoort Mij toe en Ik behoor jou toe, de Liefde zal je leiden; 

Heer, ik heb U mijn hart gegeven, U kunt met mij doen wat U wilt. 

vertrouw Mij dan; neem Mijn Hand, Ik zal je niet in de steek laten, nooit! 

Leid mij Heer, want U bent mijn leidsman en God. 

kom, vergeet Mij niet; zegen Beatrice; Ik, de Heer, zegen haar; wij, ons? 

Ja Heer, samen tot in eeuwigheid. 

(Pasen) Witte Donderdag 

Woensdag ben ik naar de Kerk geweest en de priester heeft iedereen gezegend met mirre, vermengd met olie. We mochten een stukje katoen in dat mengsel dopen dat gezegend was door de Kerk, en het mee naar huis nemen.

Beatrice kwam naar mijn huis om samen naar de Kerk te gaan. Jezus vroeg mij haar te zegenen, dus zegende ik haar met mirre en olie die ik bewaard had. Men zegent als volgt: terwijl men zegent maakt men met de mirre en de olie een kruisteken op het voorhoofd, op de linker- en rechterwang, op de kin, op de handpalmen en op de bovenkant van de handen. De priester had enkele woorden gesproken over genezing van lichaam en ziel. Jezus liet mij op Zijn manier begrijpen dat Hij deze woorden zou uitspreken.

Later in de Kerk, dwaalden mijn gedachten soms af vanwege het taalprobleem. Het Grieks is klassiek Grieks, en ik begrijp er vrijwel niets van. Het was moeilijk om deze drie uren niet verstrooid te zijn, maar Jezus verzekerde mij dat dit niet zou gebeuren. Telkens wanneer mijn geest begon af te dwalen zou Jezus zeggen: “wees dichtbij Mij”, of “blijf dichtbij Mij.” Ik geloof dat Hij dat ongeveer tien keer tegen mij heeft moeten zeggen.


[1] Dit is een uitroep voor degene die Hem nu leest.

[2] Hier spreekt Jezus tot degene die Zijn Boodschap leest.

[3] Voeden staat voor: lezen en begrijpen. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message